Mex-biokaasulaitokset


 

Ota kaikki hyöty tilasi raaka-aineista!

Mex biokaasulaitos

Suunnittelu
Metaenergian biokaasulaitokset suunnitellaan jokaiseen kohteeseen erikseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tällöin kartoitetaan asiakkaan tarpeet, käyttöolosuhteet, biokaasu-
laitoksen rakentamis- ja sijoitus-
mahdollisuudet sekä myös mahdolliset tulevaisuuden suunnitelmat. Tämä mahdollistaa parhaiden teknisten ja taloudellisten ratkaisujen löytymisen ja siten myös parhaan lopputuloksen.

Automaatio
Biokaasulaitokset on pitkälle automatisoitu hyödyntäen uusinta automaatiotekniikkaa. Hälytykset siirretään tekstiviesteinä joko käyttöhenkilökunnalle tai huoltomiehelle riippuen hälytyksen laadusta. Laitoksen prosessia on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä omalta tietokoneelta.

Energiatalous
Metaenergian biokaasulaitoksissa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatalouteen. Prosessiin tulevaa syötettä lämmitetään sekä tulokaivossa että lämmönvaihtomoduulissa. Tämä pienentää laitoksen oman energian tarvetta ratkaisevasti.

 

Viimeksi katsomani tuotteet