Vialliseen öljysäiliöön ei voi myydä polttoöljyä

Autoilijalla ei ole lain mukaan lupaa purkaa vialliseen öljysäiliöön. Yleisimmät öljysäiliöiden puutteet ovat ylitäytön estimen puuttuminen, sen toimimattomuus, täyttöputken liittimen viallisuus tai ilmaputken tulos. Kaikissa näissä tapauksissa on vaara, että öljyä menee maaperään tai talon rakenteisiin. Näissä tapauksissa asiakas on itse vastuussa vahingoista. Pahimmillaan asiakas on joutunut purkamaan koko talonsa, että talon alla oleva maaperä on saatu vaihdettua. Näissä tapauksissa vakuutukset eivät korvaa tapahtunutta. Oma lukunsa on vielä maanalaiset vanhat, syöpyneet ja vuotavat säiliöt.

Ylitäytön estin on laitteisto, joka muodostuu öljysäiliössä olevasta uimurista ja siihen liitetystä virtajohdosta. Tankkiauto yhdistää pumpun virtajohdon ylitäytön estimen liittimeen. Kun uimuri nousee säiliön yläpintaan, niin laitteisto sammuttaa tankkiauton pumpun. Korjaus ja uuden asentaminen ei ole tavattoman kallista. Ongelma syntyy jos säiliö on maan alla, estin puuttuu ja säiliössä ei ole miesluukkua. Silloin täytyy uusia koko säiliö. Toisaalta tällainen säiliö on käytännössä niin vanha, että se pitäisi uusia joka tapauksessa.

 
Öljysäiliö kannattaa pitää kunnossa, sillä vialliseen öljysäiliöön ei myydä polttoöljyä
Öljysäiliö kannattaa pitää kunnossa, sillä vialliseen öljysäiliöön ei myydä polttoöljyä

 

Viimeksi katsomani tuotteet