Hankkijan Turun rehutehtaalle uusi viljalaitos

Hankkija Oy:n Suomen Rehu –tehtaalle Turkuun on valmistumassa uusi viljalaitos, joka otetaan käyttöön helmikuussa 2017. Investoinnin kokonaisarvo on 2,5 miljoonaa euroa. Rakenteilla oleva viljalaitos kolminkertaistaa varastokapasiteetin.

Uuteen viljalaitokseen valmistuu yhteensä 8 viljan varastosiiloa. Uusien siilojen kokonaiskapasiteetti on 14 000 m3 ja niihin mahtuu yhteensä 10 miljoonaa kiloa viljaa. Hankkijan rehutehdas on Lounais-Suomen suurin yksittäinen viljankäyttäjä. Tehdas käyttää noin 150 milj. kg viljaa vuosittain ja vilja on rehutehtaan tärkein raaka-aine. Turun rehutehdas valmisti vuonna 2015 noin 240 milj. kg rehuja.

 

Investoinnin ansiosta Hankkijan rehuteollisuus pystyy edelleen kehittämään ja parantamaan vilja- ja kotieläintuotannon kustannustehokkuutta ja laadunhallintaa yhdessä vilja- ja kotieläintuottajien kanssa. Suuremman varastokapasiteetin ansiosta viljaerät on mahdollista eriyttää laadun mukaan, jolloin erilaatuiset viljat voidaan ohjata reseptikohtaisesti eri rehuihin.

Uusi viljalaitos toimii automaattisesti viljaeristä otettavia näytteitä myöten. Puhdistuslaitteiston ansiosta vilja siirtyy puhtaana varastosiiloihin. Myös vastaanottonopeus kasvaa huomattavasti. Rekkakuormallinen viljaa saadaan purettua ja puhdistettua 20 minuutissa.

 
Uuden viljalaitoksen peruskiveä olivat muuraamassa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, maanviljelijä Timo Heikkilä ja Henrik Willberg ja Jarno Erkamaa Hankkijalta.

Turun rehutehdas on erittäin nykyaikainen. Tehtaan erillisjauhatus mahdollistaa eri jauhatuskarkeudet. Laaja raaka-ainevalikoima ja yli 100 siiloa mahdollistavat lukuisat vaihtoehdot rehujen valmistukseen. Lisäksi tehtaalla on ainutlaatuinen nuorten eläinten rehujen valmistukseen tarkoitettu kypsennyslinjasto. Tehtaan energiamuotona käytetään ympäristöystävällistä nestekaasua.

"Turun tehtaan investointi on tärkeä panostus Hankkijan rehuteollisuuteen. Uusi viljalaitos varmistaa tehtaan raaka-ainehuollon ja antaa lisää mahdollisuuksia rehujen laadun kehittämiseen. Turun rehutehdas on Suomen suurin ja sille tulee nyt täysin uusi viljalaitos. Uuden teknologian ansiosta olemme kustannustehokkaita", kommentoi Hankkijan rehuliiketoiminnan johtaja Henrik Willberg.

 
Turun uutta viljalaitosta esiteltiin asiakkaille 10.8.2016 järjestetyssä tilaisuudessa.