Mikko Anttila, nautarehujen osastopäällikkö, Hyvinkään toimisto

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Opiskelin kotieläintiedettä Helsingin Yliopistossa. Työskentelin opiskeluaikana Suomen Rehun (nykyisen Hankkijan) rehuliiketoiminnan kesätyöntekijänä kolmena kesänä.
Aloitin työt Hankkijalla heti opintojeni päättymisen jälkeen. Olin onnekas, kun pääsin heti kiinni työuraan ja opintoja vastaaviin tehtäviin. Ensimmäinen vakituinen työni oli kehityspäällikön tehtävä Venäjän viennissä. Tämän jälkeen olen toiminut eri tehtävissä tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin parissa.

2) Mitä työsi pitää sisällään?Nykyinen osastopäällikön tehtäväni on luonteeltaan hyvin monipuolinen. Vastaan nautarehujen tuotekehityksestä ja markkinoinnista sekä rehuliiketoiminnan kehitysprojekteista. Vastuullani on lisäksi lähialuevienti.


3) Millaisia työpäiväsi ovat? Kuvaile yksi työpäiväsi.Työpäivät kuluvat pitkälti sisäisissä ja ulkoisissa kokouksissa sekä yhteydenpidossa myyntikentän ja sidosryhmien kanssa. Työpäiviin sisältyy päivittäiseen markkinointiin liittyvää nopeasti toteutettavaa tekemistä ja toisaalta pitkäjänteisempää liiketoiminnan kehitystyötä. Työkalenteri on suunniteltu melko täyteen useiden viikkojen ajalle, mutta myös oman työn kehittämiselle on tärkeää jättää aika ajoin tilaa.

4) Mikä on parasta työssäsi?Monipuolisuus, mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä töitä eri ihmisten kanssa.

5) Mikä on haasteellisinta työssäni?


Työni on pääosin pitkäjänteistä toimintamallien ja prosessien edistämistä. Asioiden eteenpäin vienti sovittujen aikataulujen puitteissa, ihmisten sitouttaminen ja innostaminen ovat asioita, joista pitää huolehtia päivittäin.

6) Miten vietät vapaa-aikaasi?


Kolme alle kouluikäistä lasta pitävät mielen virkeänä ja illat kiireisinä. Vapaa-aika kuluu perheen, liikunnan, luonnon ja lukemisen parissa

7) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?Rohkeus, sitkeys ja määrätietoisuus ovat avaimia omien unelmien toteutukseen. Maatalouskauppa tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työskennellä osana ruokaketjua. Alalle tarvitaan ennakkoluulottomia ja kehityshaluisia ihmisiä, joilla on halu viedä maatalouskauppaa eteenpäin.

On hyvä muistaa että kenenkään ei edellytetä olevan valmis osaaja opintojen jälkeen. Oman osaamisen kehittäminen jatkuu läpi elämän.