Pro gradu- ja opinnäytetyöt

Hankkija tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia Pro gradu- ja opinnäytetöiden tekemiseen. Päättötyön tekeminen on myös erinomainen tilaisuus tutustua puolin ja toisin.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään Pro gradu- tai opinnäytetyösi Hankkijalle, voit lähettää oman ehdotuksesi opinnäytetyön aiheesta henkilöstöhallintoon Piia Janssonille (piia.jansson@hankkija.fi). Hakemuksesta tulee käydä ilmi aiheesi ja tutkimuskohteesi mahdollisimman tarkasti kuvattuna ja rajattuna sekä perustelut aiheen valinnalle.

 
Rekrytointi