Kuormalavojen kierrätys vähentää merkittävästi puujätettä

Hankkija ja L&T Ympäristöpalvelut ovat tehneet sopimuksen käytettyjen kuormalavojen kierrättämisestä valtakunnallisesti. Sopimuksen myötä L&T ostaa kaikki Hankkijan myymälöistä palautuvat kuormalavat. Sopimuksen mukainen kuormalavojen kierrätys on osa Hankkijan vastuullisuuden kehittämistä.

Sopimuksella tavoitellaan kierrätysasteen merkittävää nostamista. Puujätteen määrä vähenee merkittävästi ja käyttöön kelpaamattomat kuormalavat päätyvät kierrätysmateriaaliksi, sillä L&T toimittaa niistä syntyvän murskeen rakennusteollisuuden raaka-aineeksi.

Sopimus koskee kaikkia standardikokoisia myymälöihin kertyviä kuormalavoja. Kuormalavojen keräys ja varastointi aloitetaan myymälöissä välittömästi.