Hankkijan vastuullisuustyö luo hyvinvointia

Syksyllä 2021 aloitettiin Hankkijan vastuullisuustyö, jossa tunnistettiin aiheita, jotka ovat taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristövastuun kannalta erityisen tärkeitä ja joiden kautta Hankkija luo hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan, ja jotka ovat liiketoiminnan kannalta tärkeitä.

 

Hankkijan myymien tuotteiden ympäristövaikutukset

Hankkija tuottaa itse sertifioituja siemeniä ja rehuja, joiden raaka-aineiden hankinta ja valmistus on omissa käsissä ja ympäristövaikutukset tunnetaan varsin hyvin. Meneillään on lisäksi lukuisia projekteja mm. ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Omassa tuotannossa on myös tuotteita, joiden avulla asiakkaat voivat vaikuttaa oman toimintansa kestävyyteen, esimerkiksi antibioottien käyttöä voidaan vähentää Hankkijan tarjoamilla rehuratkaisuilla. Muilta valmistajilta ostettujen tuotteiden tuotantoketjujen ympäristövaikutusten selvittäminen on aloitettu, mutta se on haastavampaa kuin oman tuotannon tuotteissa.

 

Oikeat tuote- ja palveluratkaisut asiakkaille

Hankkija kehittää ja räätälöi tuotteita ja palveluita asiakas-kohtaisiksi, jolloin asiakkaan kannattavuus ja tuotanto-tulokset kasvavat ja ympäristövaikutukset minimoidaan. Erityisesti Hankkijan Älykkään maatilan ratkaisuilla ja Kasvuohjelman tuotteilla ja palveluilla on tärkeä merkitys tässä ja niiden merkitys kasvaa edelleen.

 

Aktiivinen osallistuminen alan käytäntöjen kehittämiseen

Hankkija toimii yhteistyössä elintarvikeketjun eri toimijoiden, oppilaitosten, kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten sekä Danish Agro -konsernin yhtiöiden kanssa alan käytäntöjen kehittämiseksi, kuten parempien viljelytapojen, -lajikkeiden ja kiertotalousajattelun edistämiseksi.

 

Elintarviketurvallisuuden varmistaminen

Hankkijalla on merkittävä rooli elintarviketurvallisuuden varmistamisessa. Tärkeää on saada myös kuluttajat huomaamaan kotimaisen elintarvikkeen turvallisuus, jotta he hyväksyvät suomalaiselle ruualle hieman korkeamman hinnan. Toimitusketjujen hallintaan kehitetään työkaluja, joilla voidaan seurata ja mitata elintarviketurvallisuuden toteutumista koko toimitusketjussa.

 

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, turvallisuus ja hyvinvointi

Henkilöstöön liittyvien teemojen parissa tehdään jatkuvasti töitä ja parannuksia esimerkiksi henkilöstön tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin oikeiden mittareiden löytämiseksi ja seuraamiseksi. Vastuullisuus-osaaminen otetaan mukaan myös erilaisia koulutuksia.