Silber-aitaus – turvallinen ympäri vuoden

Erityisesti talviaikaan hevostarhojen aidat joutuvat kovalle koetukselle. Valitettavan usein saadaan lukea uutisia, kun hevosenomistajat ja viranomaiset pyydystävät hevosia ajoteiltä, jossa ne aiheuttavat vaaraa paitsi itselleen myös liikenteelle.
Talvitarhassa hevosilla on vähemmän tekemistä kuin kesälaitumella, jossa syötävää ja tilaa liikkua on yleensä runsaasti tarjolla. Niinpä talviaikaan hevosilla on taipumus kuluttaa aikaansa järsimällä aitatolppia, portteja tai muuta tarhassa olevaa. Jotkut hevosista myös kokeilevat aitojen tai porttien kestävyyttä joko tahallisesti tai tahattomasti.

Yleisesti käytettäviä aitatyyppejä meillä ja maailmalla on sähkölanka-aidat, puuaidat, metalliaidat sekä muoviaidat ja näiden eri yhdistelmät. Jokaisessa on omat vahvuutensa, mutta myös omat heikot kohtansa. Sähkölanka-aitojen yleisin ongelma talviaikaan on sähkön kulkeminen ja maadoitus. Puuaidat vastaavasti ajan myötä lahoavat ja hevosilla on taipumus jyrsiä niitä. Metalliaidat ovat yleensä jämäköitä, mutta ruoste on niiden heikko kohta. Muoviaidat ovat tyylikkäitä ja turvallisia, mutta esimerkiksi kovalla pakkasella ne eivät kestä mekaanista rasitusta.
Eläinsuojeluasetus hevosten tarhaamisesta on yksiselitteinen. Asetuksen mukaan hevosten ulkotarhan on oltava hevosille turvallinen. Tarhan aitauksen tulee olla rakenteiltaan ja materiaaleiltaan hevosille sopiva ja sellainen, että se estää hevosia karkaamasta.

Suomessa on kehitetty hevosille turvallinen ja myös käyttäjäystävällinen Silber-aita.
Silber-aidassa sähkö kulkee vaakasuorissa alumiiniputkissa sekä portissa, joten aitaan ei ole tarpeen liittää erillisiä eristimiä ja lankoja/nauhoja, jotka voisivat takertua hevosen jalkoihin tai esimerkiksi loimeen tai riimuun.
Silber-aidassa sähkö kulkee hyvin ja hevoset näkevät aidan hyvin, joten ne eivät koettele sen kestävyyttä. Törmäyksen sattuessa, esimerkiksi hevosen vauhkoontuessa, Silber-aidan alumiiniset putket taipuvat, eivätkä siten aiheuta juurikaan vahingoittumisvaaraa hevoselle.

Silber-aita on lujarakenteinen ja turvallinen. Se on suunniteltu yhteistyössä hevosalan asiantuntijoiden kanssa täyttämään Eläinsuojelulain ja asetuksen vaatimukset Suomen olosuhteissa. Vankat ja pitkäikäiset Silber- aidat sopivat erittäin hyvin myös lypsykarjatiloille jaloittelutarhojen aidaksi.

Teksti: Jani Kautto, Hankkija Oy