John Deere AMS - Lisää tehoa konetöihin


John Deere on jo kaksi vuosikymmentä kehittänyt maatalouskoneiden lisäjärjestelmiä. Kehitys alkoi satelliittipaikannustiedon hyödyntämisestä traktorin automaattiohjauksessa. Myöhemmin 2000-luvulla mukaan ovat tulleet koneiden liittäminen internetiin JDLink-telematiikkajärjestelmän avulla ja järjestelmällä kerätyn konetiedon
hallinta ja hyödyntäminen MyJohnDeere-pilvipalvelussa. Varmistaakseen näiden ratkaisuiden yhteensopivuuden maatalouskoneiden kanssa, John Deere on alusta asti pysynyt strategiassaan pitää tuotekehitys ja laitteiden valmistus omissa käsissään.

Minimoi päällekkäisajo

Automaattiohjaus eli AutoTrac tuo suurimman suoran parannuksen traktorin tai puimurin käytön tehokkuuteen peltotöissä päällekkäisajoa vähentämällä ja ajolinjoja optimoimalla. Kuljettaja pystyy keskimäärin ajotarkkuuteen, jossa päällekkäisajoa syntyy 10–15 % työkoneen leveydestä. Päällekkäisajon virhe saadaan tiputettua alle 15 senttiin John Deeren SF1-korjaussignaalilla, joka on ilmainen ja kaikkien Star-Fire-antennien käytettävissä. AutoTracin tarkkuutta on mahdollista nostaa tarpeen mukaan SF3 tasolle (3 cm) tai RTK-tarkkuuteen (2,5 cm).

Kun automaattiohjaus on käytössä, jää kuljettajalle aikaa keskittyä työkoneen toimintaan ja kuljettajaan kohdistuva rasitus pienenee. Vastaavasti ajonopeutta voidaan tilanteen mukaan nostaa ajotarkkuuden kärsimättä. Myös ajolinjat voidaan optimoida, enää ei ole pakko ajaa aina vierekkäistä ajolinjaa takaisin vaan voidaan jättää ajolinjoja väliin, mikä mahdollistaa loivemmat käännökset päisteissä.

Olennainen osa peltotöitä on tietysti lohkoautomaatio eli SectionControl, joka automaattisesti sulkee esimerkiksi ruiskun suuttimia, kun puomi tulee jo käsitellyn alueen päälle. Uusimpana lisäyksenä John Deeren AutoTraciin on tullut automaattinen päistekäännös eli TurnAutomation. Tällä ominaisuudella traktori kääntyy automaattisesti pellon päisteessä ja suorittaa myös päisteautomatiikan eli iTecin toiminnot.

JDLink ja olet yhteydessä

Mitä mittaat, sitä voit parantaa. John Deere toteuttaa mittaamisen JDLink-telematiikkajärjestelmällä, joka yhdistää traktorin, puimurin tai ajosilppurin MyJohnDeere-pilvipalveluun.

JDLink kerää koneen tiedot ja siirtää ne automaattisesti pilvipalveluun. Tiedoista näet esimerkiksi paljonko koneen käyttötunneista on vietetty tien päällä siirtoajossa, mikä on ollut polttoaineen kulutus ja kuinka paljon moottoritehosta on
ollut käytössä.

Kerätyt tiedot auttavat seuraamaan esimerkiksi työtapojen muutoksen vaikutuksia. Jos ajosilppuriketjun karhotin vaihtuu, voidaan seurata moottorin kuormituksen muutoksia ja päisteajon osuutta peltotöissä. Tai jos on investoitu uuteen kultivaattoriin, voidaan seurata polttoaineenkulutusta vanhalla muokkaimella verrattuna uuteen.

JDLink mahdollistaa myös koneiden asetusten seurannan etänä. Jos oikeita asetuksia ei meinaa löytyä, voidaan traktorin näyttöön ottaa etäyhteys ja tarkastella asetuksia kuljettajan kanssa samasta näkymästä toimiston työpöydän takaa tai puhelimen näytöltä. Myös huoltomies saa koneeseen yhteyden etänä, mikä säästää aikaa sekä matkakuluja ja nopeuttaa töiden jatkumista.

Farmsight-palvelut tukenasi

Maatalouskoneiden käyttöä voidaan tehostaa myös muilla kuin mainituilla tavoilla. Hankkija tarjoaa asiakkailleen John
Deere -koneisiin FarmSight-palvelupaketteja, joiden avulla varmistetaan koneiden oikea ja tehokas käyttö. Esimerkiksi puimurin ja ajosilppurin ostaneille asiakkaille on tarjolla Farm-Sight-paketti, johon kuuluu käytönopastus tilalla, seuranta- ja vertailuraportti JDLink-tietojen perusteella käyttökauden jälkeen sekä päivystyspuhelin, joka on toiminnassa kauden ajan.

Lisäksi John Deere tarjoaa ainoana valmistajana
traktoreiden polttoainetakuun sekä tieajoon että peltotöihin. Jokaiselle kuusisylinteriselle traktorille (6R-, 7R- ja 8R-mallisarjat) on määritelty tavoitekulutus, jota seurataan JDLinkin kautta. Mikäli ensimmäisen käyttövuoden aikana polttoainetta on kulunut tavoitetta enemmän, maksetaan asiakkaalle hyvityksenä ylimääräiset polttoaineet litrahinnan perusteella.

Jos tavoitekulutus on alitettu, saa asiakas vastaavasti tehokkuusbonuksen joka on kaksinkertainen polttoaineen litrahintaan nähden. Takuuohjelma edellyttää FarmSight-palvelusopimusta, johon kuuluu JDLink-lisenssi, traktorin asetusten tarkastaminen etäyhteydellä sekä seurantakäynti ensimmäisen vuoden aikana.


John Deere -sanastoa

  • John Deere AMS = Agricultural Management Solutions, kaikki perinteisen “raudan” rinnalle tarjottavat ratkaisut
  • JDLink = John Deeren telematiikkajärjestelmä, joka kytkee koneen internet-yhteydellä pilvipalveluun
  • MyJohnDeere = Pilvipalvelu, jossa voi tarkastella koneista kerättyjä tietoja
  • AutoTrac = Automaattiohjausjärjestelmä
  • FarmSight = Palvelut koneiden tueksi