Farmsight palvelupaketit käyttäjän tueksi

Hankkija tarjoaa eritasoisia Farmsight-palvelusopimuksia nopeuttamaan uuden koneen tehokasta käyttöönottoa. Palvelusopimuspaketteja on eri tasoisia ja niiden hyödyt korostuvat eri tyyppisissä koneissa. Kevyin paketti tehostaa traktorin ja AMS-tuotteiden käyttöönottoa. Laajin paketti taas mahdollistaa satokarttojen täyden potentiaalin hyödyntämisen täsmäviljelyn apuna.

Jokainen paketti sisältää samat perus­ominaisuudet. JDLink Connect -lisenssi mahdollistaa langattoman tiedonsiirron koneen ja tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä. Näin esimerkiksi tietokoneella tehdyt ajourat siirtyvät langattomasti traktoriin. Näytön etälukupalvelu on myös JDLink-modeemin ansiosta mahdollista ja nimensä mukaisesti asiantuntijamme voi ottaa yhteyden koneen näyttöön ja antaa ohjeita esimerkiksi oikeiden asetusten löytymiseksi. Koulutuksessa luodaan tili My John Deere -pilvipalveluun, missä voi hallita oman tilan toimia. Sinne voidaan dokumentoida pellot ja niillä tehdyt työt. Lisäksi sinne siirtyy mahdollisen satokartoituslaitteiston tiedot. Siellä voi myös seurata historiatietoja tai virittää ajourat talven aikana niin että ensi kesänä ei niiton yhteydessä jää turhia kolmioita! Luonnollisesti koulutus sisältää koneen AMS-tuotteiden opastuksen ja toiminnan tarkastamisen käyttöönoton yhteydessä.

Jotta kaikki sujuisi käyttökauden aikana hyvin niin paketit sisältävät puhelinpäivystysnumeron, johon soittamalla asiantuntijamme auttavat sesongin aikaisissa ongelmissa. Etädiagnostiikkapalvelu mahdollistaa vikakoodien seurannan sekä koneiden optimoinnin tarpeen mukaan. Lisäksi tuotteet päivitetään ilmaiseksi, mikäli niihin on uusia ohjelmistoversioita saatavilla. Mikäli AMS-tuote rikkoontuu tai varastetaan, niin Hankkija sitoutuu toimittamaan korvaavan tuotteen lähimpään Hankkijan konekeskukseen 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta.

Osaan paketeista kuuluu käyttöprofiili­analyysi, jolla voidaan tehdä yhteenveto kaudesta ja suorittaa mahdollisia tehostustoimia. FarmSight Fuel -paketilla John Deere lupaa, että traktorilla päästään tiettyyn kulutukseen tieajossa tai peltotöissä. Mikäli saat kulutettua vähemmän, niin John Deere lupaa maksaa jopa 10 000 euron bonuksen. Toisaalta se myös korvaa erotuksen, mikäli kone kuluttaa enemmän tehdyn optimoinnin jälkeen! FarmSight-paketeilla voit siis vain voittaa!

Teksti: Olli Korhonen, Hankkija Oy