John Deere -laitteet ja ominaisuudet täsmäviljelyyn

John Deere on tehnyt merkittävää työtä täsmäviljelyn edistämisessä jo yli kymmenen vuotta. Suuri osa John Deeren traktoreista voidaan varustaa vähintään automaattiohjausvalmiudella.

Täsmäviljelyn lähtötaso on automaattinen ohjaus. Käyttäjä pystyy saavuttamaan jopa 14 prosenttia paremman työtehon ja säästämään noin 8 prosenttia käytettävistä viljelypanoksista pelkästään automaattiohjauksen ansiosta, puhumattakaan työn keveydestä ja kasvuston helpommasta tarkkailusta. John Deeren Starfire 6000 -antenni mahdollistaa ilmaisella SF 1 -korjaussignaalilla vähintään 15 cm uralta-uralle tarkkuuden. Näin kylvötavanomaisella 12,5 cm rivivälillä onnistuu ilman maksullisia signaaleja. Mikäli tarvitaan parempaa tarkkuutta, niin antenni voidaan varustaa maksullisella SF 3 -signaalilla, minkä tarkkuus on 3 cm.

Kaikkein tarkimpiin töihin voidaan käyttää RTK-signaalia joko erillisen vastaanottimen tai traktorin telematiikkayhteyden (JDLink) avulla, jolloin tarkkuus on 2,5 cm.

Täsmäviljely on tiedon keräämistä ja sen hyödyntämistä

John Deeren laitteisto ja palvelut mahdollistavat tiedon keräämisen ja sen hyödyntämisen koko tuotantoketjun osalta. JDLink-etädiagnostiikkayhteys tuo tähän oman etunsa lähes reaaliaikaisena tiedonsiirtona koneiden, kotitietokoneen ja älypuhelimien välillä. John Deeren ajosilppurit ja puimurit voidaan varustaa satokartoitusjärjestelmillä. Puimureista saatava tieto perustuu paikkakohtaiseen määrään. Ajosilppurista saadaan samanlainen tieto, mutta HarvestLab-anturilla saadaan sadosta myös laadullinen tieto. Tämä tieto viedään langattomasti My John Deere -pilvipalveluun.

Palvelusta löytyy muun muassa satokartan analysointityökalu. Työkalun avulla nähdään pellon sisäinen vaihtelu ja sitä voidaan verrata edellisten
vuosien satokarttaan. Erillisellä työkalulla satokartan perusteella voidaan tehdä levityskartta esimerkiksi lannoitteelle.

Ilmainen My John Deere -pilvipalvelu

Maksuttomassa My John Deere -pilvipalvelussa voit seurata koneitasi (polttoaineenkulutus, terveys, diagnosointi) tai peltojasi ja niiden agronomista tietoa.

My John Deere -pilvipalvelu on tiedonkeruualusta, johon voi kerätä tiedot koneista, viljelypanoksista, pelloista, automaattiohjauksen ajourista satokarttoihin ja levityskarttoihin. Kerätty tieto ja tehdyt satokartat pitää saada teoriasta käytäntöön. John Deeren koneisiin on saatavilla uudet neljännen sukupolven terminaalit joko integroituina 4200- ja 4600-malleina, tai näiden universaaleina sisarmalleina.

Terminaaleista näkyy John Deeren kokemus. Näytöt ovat erittäin helppokäyttöisiä ja niiden näkymä voidaan muokata kulloinkin tehtävän työn mukaisesti. Tästä esimerkkinä ISOBUS-työkoneen
UT-näkymä, jonka viereen saadaan näkymään automaattiohjauksen karttanäkymä ja traktorin tiedoista esimerkiksi pyörien luisto tai valmiit hehtaarit.

Uudet terminaalit ovat AEF ISOBUS -sertifioituja. Ne pystyvät jopa 255 lohkon ohjaamiseen lohkoautomatiikassa ilman erillisiä pellon rajoja. Rajojen avulla lohkoautomaatio estää levityksen rajojen ulkopuolelle
sekä tiedon keräämisen lohkokohtaisesti.

Suuri laskentateho mahdollistaa esimerkiksi suutinkohtaisen lohkoautomatiikan kasvinsuojeluruiskuissa tai tarkemman levityksen
hydraulisella pintalevittimellä. Paikkakohtainen toiminta onnistuu ISO-XML -karttojen tai My John Deeressä tehdyn levityskartan perusteella.

John Deeren terminaalit pystyvät ohjaamaan tarvittaessa kahta syöttölaitetta, kuten esimerkiksi kylvölannoittimessa lannoite- ja siemenvantaita tai pintalevittimessä vasenta ja oikeaa puolta erikseen.

FarmSight-palvelut täsmäviljelyn tueksi

John Deeren neljännen sukupolven terminaaleissa voidaan luoda helposti erilaisia ajouria sekä hyödyntää työn edistymisen seurantaa ja lohkoautomatiikkaa.

Hankkija tarjoaa John Deere -koneiden yhteydessä FarmSight-palvelusopimuksia, joiden avulla yhdessä Hankkijan ammattilaisten kanssa saa täyden hyödyn irti täsmäviljelylaitteista. Se voi olla esimerkiksi niittourakoitsijalle automaattiohjauksen ajourien luonti etukäteen asiakkaiden pelloille. Parhaimmillaan se on Euroopankin
mittakaavalla merkittävä ja uniikki palvelu yhdessä Hankkijan Kasvuohjelman kanssa tehty agronominen neuvontapalvelu.

Palvelussa yhdistetään John Deeren laitteisto ja sen keräämä tieto. Tätä tietoa käytetään yhdessä asiakkaan ja Hankkijan asiantuntijoiden sekä
yhteistyökumppanien kanssa parempaan ja tasaisempaan sadontuottoon.

 

Teksti: Olli Korhonen, Hankkija Oy