Nurmiketjussa pienillä petrauksilla voi saada ison edun - osa 3: Nurmisadon korjuu karholta kyytiin

Sadon kerääminen pellolta korjuukoneen kyytiin on hyvin hektinen vaihe rehunkorjuussa. Käsiteltävät massat ovat suuria. Massavirtaa kertyy tehokkaalle ketjulle useampi sata tonnia päivässä.

Korjuuvaiheessa punnitaan, kuinka korjuukoneen ympärille rakennettu ketju koneineen, kuskeineen ja huoltoineen pelaa yhteen.

Onnistumisen merkkeinä voi pitää työtä häiritsevien keskeytysten tai ruuhkien ja konerikkojen puuttumista sekä riittävien lepoaikojen pitämistä.

 
Krone ja täysi kuorma
Taloudellisuus ja kapasiteetin tehokas hyödyntäminen lähtee kuormatilan tarkasta käytöstä. Hukkakuutiot ja vaunun ylimääräinen paino merkitsevät jatkuvia ylimääräisiä piilokuluja.

Työn laadun, tehokkuuden ja taloudellisuuden arviointiin vaikuttavia tekijöitä on runsaasti. Ne vaikuttavat tyypillisesti myös toisiinsa, kuten olosuhteet ja satotaso. Ketjua, erityisesti urakointiketjua, on voitava muokata tilanteen mukaan, jotta päästään optimaaliseen ratkaisuun. Tästä esimerkkinä vaikkapa noukinvaunun käyttö ajosilppuriketjussa sekä ajovaununa että itsenäisenä erityislohkojen korjuukoneena.


Korjuuvaiheen suuret käsiteltävät massat tuovat esiin tehokkaan noukinnan, silppuamisen ja kuormakapasiteetin merkityksen. Konevalinnoilla on suuri merkitys euroille saatavaan vasteeseen.

 

Noukin jättää jäljen

Krone-noukin
Noukkimella ja sulloimella on tärkeä rooli tarkassa ja tehokkaassa rehunkorjuussa. Kasvustoa poimivien piikkien lisäksi kannatuspyörät, karhon painin, kevennys ja sulloin toimivat yhtenä pakettina.

Noukin poimii nurmen karholta korjuukoneen kitaan. Tarkan poiminnan lisäksi noukin myös tasoittaa korsimassaa helpottaen sulloimen ja silppurin toimintaa. Paininrulla pitää korsimassan noukkimen piikkien ulottuvilla ja karhon koossa noukkimen edessä. Koneiston ollessa noukinta kapeampi, kuten yleensä paalaimissa, massa työnnetään kapeammalle ruuvinpätkillä.

Puhdas noukinta edellyttää, että karhe on ajettavissa koko leveydeltä sisään. Riittävä sänki tekee karheelle patjan, jonka päältä piikit voivat noukkia rehun talteen maata raapimatta. Oikea korkeus muodostuu noukkimen riittävästä tukipyörästöstä ja kevennyksestä.

Noukkimen piikkirivien määrä, noukkimen kehänopeus ja ajonopeus ratkaisevat, moneenko kertaan piikit ehtivät karheen paikan pyyhkäistä.

 

Perinteisesti noukkimissa on käytetty ohjainkehiä piikkien asennon muuttamiseen kierroksen aikana. Ohjauksen vuoksi noukkimet pyörivät melko hitaasti ja piikit ovat suorissa riveissä.

Krone Easy Flow - noukkimessa kaksoispiikit on kiinnitetty suoraan noukkimen rumpuun.

Suorien rivien sijaan ne on asennettu W-muotoon. Asettelu tasaa noukkimen kuormitusta ja parantaa noukkimen karhoa tasoittavaa vaikutusta.

Piikkien tavaran luovutus perustuu pöydän muotoiluun. Noukkimen nopeutta on voitu nostaa ja poimintajälki on erinomainen.

 
Noukkimen piikit
Paalaimissa noukkimelta tulevaa rehumassa joudutaan siirtämään ruuveilla kapeammalle sulloimelle. Kronen piikkien asettelu tasoittaa karhon vaihtelua ja noukkimen kuormitusta.
Noukkimen kevennys
Jotta noukin voi seurata tarkasti pellon pintaa, noukkimen kevennys on oltava kohdallaan ja kannatuspyöriä on oltava riittävästi. Etenkin painanteisilla lohkoilla noukkimen takapyörien merkitys kasvaa.
 

Lyhyt matka sulloimelle ja lavalle

Kronen noukkimen kehitys tukee erityisesen hyvin noukinvaunujen muita edistyneitä ratkaisuja. Vaunuihin mahtuu leveä sulloin, jolloin rehuvirtaa ei tarvitse juurikaan kaventaa.

Noukinvaunuissa sulloin on myös tuotu lähelle noukinta. Rehu jatkaa noukkimelta suoraan sulloimelle. Paikkaa kasojen kerääntymiselle ei yksinkertaisesti ole. Sulloin puolestaan työntää rehun terien läpi suoraan lavalle.

Rehun reitin avartamiseksi vaunun pohja on etupäästä taitettu alas. Sulloimen voima kohdistuu siten rehun silppuamiseen ja vaunun täyttöön, ei turhiin kanavavastuksiin.

 
Sullojan pohjakaavio
Noukkimen, sulloimen, veitsipaketin, vaunun pohjan ja etuseinän kaaviokuva Kronen rakenteesta. Matala noukin ja suuri silppuava sullojaroottori ovat hyvin lähellä toisiaan. Taitettu lavan pohja avaa avaran yhteyden kuormatilaan. Kääntyvä etuseinä tehostaa kuormatilan käyttöä merkittävästi.
Sulloja sisältä
Kuormatilan puolelta on nähtävissä harvinaisen suuri osa sullointa. Sulloin pääsee työntämään rehua lavalle isolta alueelta tehokkaasti vaunun yläosaan asti.
 

Täysiä kuormia ja nopea purku

Suora rehurintama
Lastausautomatiikan avulla vahvan sulloimen kärryyn työntämä rehu saadaan pysymään ehjänä ja korkeana rintamana alusta asti. Täysillä kuormilla syntyy tulosta!

Sulloimen lastausvoima yhdistettynä kallistuvaan etuseinään ja kuormausautomatiikkaan merkitsee täysiä kuormia. Helposti ja tehokkaasti. Kustannuksia säästäen.


Reilusti eteen- ja taaksepäin kallistuva etuseinä pitää rehurintaman pystysuorana ja ehjänä ylös saakka normaalin kuormanteon aikana. Siirtoa ohjaavat etulaidan alapään voima-anturi ja yläpään kääntyvän jatkeen asento kuljettajan asetusten mukaisesti. Vaunun täyttyessä laidan kallistuksella eteenpäin saadaan vielä noin 5 mottia lisätilaa.

 
Kääntyvä etuseinä takana
Kääntyvä etuseinä on kuormantekovaiheessa takana. Rehurintauksen reuna jää nojalleen taaksepäin.
Kääntyvä etuseinä edessä
Vasta viimeisenä täytetään kääntyvän seinän tuoma noin 5 kuution lisätila. Purkuvaiheessa seinän käännöllä voi avittaa aloitusta ja nopeuttaa purkua.
 
Tehokas purku
Kuorman purkamiseen ei aikaa juuri kulu. Purkuteloilla voidaan helpottaa massan tasoittelua ja tiivistämistä. Kronen korkealle nouseva aisa ja kasan päälle herkästi kiipeävä hydraulinen alusta helpottavat liikkumista myös hieman totuttua pienemmillä traktoreilla.

Kronen kuorma-autojen perävaunuosaaminen näkyy myös rehuvaunuissa. Kuljetustilavuuteen ja kantavuuteen nähden vaunut ovat kevyitä. Kuorman osuus kokonaispainosta on siten mahdollisimman suuri. Turhaa kuollutta painoa ei tarvitse tiellä ja pellolla rahdata!


Hydraulisesti ja mekaanisesti jousitetun alustan erot tulevat esiin ääritilanteissa; rehukasan päälle ja päällä ajettaessa, peltoramppien montuissa ja kallistuksissa sekä liikuttaessa kantavuuden rajamailla. Hydraulisen jousituksen tarkka painonjako saman puolen pyörien kesken ja oikein säädettynä mekaanista vähäisempi kallistelu lisäävät vaunun turvallisuutta ja etenemiskykyä.


Kuorman purku Kronen vaunuilla on 2–3 minuutin rupeama. Purkuautomatiikka ohjaa hydraulista pohjakuljetinta. Taakse levenevä kuormatila ja etulaidan avustus varmistavat ripeän liikkeelle lähdön. Siirtovastuksen pienentyessä tyhjennysnopeutta lisätään reippaasti, joten viimeisetkin rippeet poistuvat vaunusta joutuisasti.

 

Terävä tekevän veitsi

Laadukasta silppua
Noukinvaunulla saadaan kunnollista silppua, kun terät ovat kunnossa ja niitä on riittävästi. Kronen 37 mm silppu riittää jo useimmille ruokintalaitteille.

Vanha sanonta sopii kuin nenä päähän myös nykyhetkeen. Terien kunto on ratkaiseva tekijä tehokkaassa korsimassan silppuamisessa niin silppureiden hakkureilla kuin noukinvaunujen ja paalainten veitsillä varustetuissa sulloimissa. Toisinpäin käännettynä: Tylsillä terillä tehontarve kasvaa ja samalla työjälki ja kapasitetti laskevat rajusti.


Sinänsä silppuaminen istuu korjuun yhteyteen mainiosti. Kohtuullisena virtana kerättävä massa saadaan silputtua tehokkaasti ja pienellä energian kulutuksella. Silputtua tavaraa mahtuu myös kyytiin ja paaliin enemmän kuin pitkää.

 
Terät
Kronen pitkänmalliset terät paljastuvat hyvin käsille ja tarkasteltavaksi jo vaunun alla. Terät kääntyvät myös kokonaan vaunun sivulle. Mallista riippuen 32, 41 tai 48 terää on kiinnitetty kahdelle akselille. Työasentoa ei käytössä olevien veitsien määrä hallitaan hydraulisesti akseli kerralla.

Kronen veitsisulloimilla päästään 37 mm piikkijakoon ja teoreettiseen silpunpituuteen. Kahteen riviin sijoitetut terät voidaan ottaa hydraulisesti käyttöön joko yksi tai molemmat rivit kerralla. Jokaisella veitsellä on oma jousikuormitteinen suojaus.


Huoltoa varten koko teräasetelma voidaan kääntää näppärästi sivulle, jossa terät ovat helposti tarkastettavissa, irrotettavissa, teroitettavissa ja vaihdettavissa.


Teroitus voidaan tehdä koko setti kerralla terät paikalla automaattisella teroituslaitteella. Ennen teroitusta terien yleinen kunto on aina syytä tarkistaa. Muutaman minuutin kipinätyötä on myös syytä valvoa jo paloriskien vuoksi.

 
Teräsuojaus
Jokainen veitsi on suojattu yllättävien esteiden varalta omalla jousella. Mekanismi veitsineen palaa takaisin työasentoon esteen poistuttua.
Teroitusautomaatti
Terien kunnossapito on ensiarvoisen tärkeätä. Varaterien ja etukäteishuollon lisäksi teroitus voidaan tehdä nopeasti myös sesongin aikana sulloimeen asennettavalla teroituslaitteella.
 

Sopivan kokoisia paaleja

Krone Comprima -paalain
Paalin halkaisijan kasvattamisella on raju vaikutus paaliin menevän rehun määrään. Mikäli koneet ja käyttötarkoitus sallivat, suuremmat paalit tuovat selviä säästöjä.

Säilörehupaalin perinteinen reilun 120–130 sentin halkaisija alkaa olla monella paalirehua käyttävällä tilalla auttamatta turhan pieni. Paaleja tulee paljon, verkkoa ja muovia kuluu reippaasti ja paaleja saa lappaa päivittäiseen rehusatsiin monia. Myös paalinkäsittelyn koneiden rahkeissa olisi varaa siirtyä astetta suurempaan paaliin. Sama koskee luonnollisesti myös olkipaaleja.


Pelkkä suurempi paali ei aina kuitenkaan ole se tilalle tai tilanteeseen sopiva vaihtoehto. Parhaaseen tulokseen pääsemiseksi paalikokoa pitää päästä säätämään.


Krone Comprima -paalainkäärimet tarjoavat paalikoon muunneltavuuden sekä kiinteäkammioiseen (125–150 cm) että muuttuvakammioiseen (100–150 cm) malliin. Kammion kasvatus 150 cm likipitäin kaksinkertaistaa paaliin menevän tavaran määrän.

 
Kronen suora muovisidonta
Kronen uudistettu muovisidonta ei haaskaa muovia naruna syötettäviin rotanhäntiin. Sidontamuovia käsitellään aivan kuten verkkoa.

Muista uusista säästöä tuovista oivalluksista mainittakoon Kronen uusi muovisidonta. Se toimii kuten verkkosidonta, eli syöttää muovin leveänä paaliin ja katkaisee sidonnan jälkeen. Myös paalia leveämpää muovia voidaan käyttää, jolloin käärinnän kannalta kriittinen paalin kulma tulee hyvin pohjustettua.


Kanttipaalin koostaminen pienemmistä (0,3–1,35 m) erikseen sidotuista paaleista onnistuu Kronen kanttipaalaimilla. Palat sidotaan kahdella narulla ja koko paali kolmella.

 
Krone-kanttipaalain
Kanttipaali (2,7 m) voi koostua myös erikseen sidotuista pätkistä (0,3–1,35 m).
Kanttipaalit sopivat hevosten ruokintaan
Käsin tai pienillä koneilla käsiteltävät pätkät voivat olla rahanarvoinen lisä oikealla asiakkaalla.
 
Teksti ja kuvat: Matti Kallio