Viljankuivausta kotimaisilla polttoaineilla

Kuluneella kasvukaudella kuivan kesän jälkeen saapuneet syyssateet kiusasivat jälleen sadonkorjuita
ja kuivurit pauhasivat eri puolilla maata. Polttoöljyn pitäessä pintansa kuivureiden käytetyimpänä energianlähteenä tämä näkyy tiloilla suoraan öljylaskun loppusummassa. Kotimaisia polttoaineita, kuten esimerkiksi puuhaketta tai -pellettiä käyttämällä voidaan viljankuivauksen muuttuvia kustannuksia alentaa tuntuvasti.

Biopolttoaineet ovat hankintakustannuksiltaan edullisia, minkä ansiosta niillä kuivaaminen on sitä kannattavampaa, mitä suurempi viljasta kuivaamossa poistettava vesimäärä on vuosittain. Kotimaisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä voidaan myös parantaa maatilojen energiaomavaraisuutta ja toiminnan ennustettavuutta, sillä epävakaa maailmanpoliittinen tilanne ja ehtyvät varannot heilauttelevat öljyn markkinahintaa ja horjuttavat saatavuutta. Samalla ympäristö
kiittää viljankuivauksesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen sitoutuessa uudelleen kasvien ja puiden kasvuun.

Omalla tilalla viljankuivauksen kannattavuutta kotimaisilla polttoaineilla olisi hyvä pohtia viimeistään siinä vaiheessa, kun nykyinen kuivuri tai uuni tarvitsevat päivitystä. Kotimaisilla polttoaineilla toimiva
kuivausjärjestelmä vaatii perinteistä polttoöljylaitteistoa suuremman investoinnin.

Bioenergialla toimivaan lämpökeskukseen voidaan kuitenkin myöntää investointitukea 40 % siltä osin, kun sitä käytetään maatalouden tuotantotoimintaan. Öljylaitteistoon verrattuna bioenergiainvestoinnin kannattavuuteen vaikuttavat investointikustannuksen ja -tuen lisäksi ainakin öljyn hinta, biopolttoaineen hankintakustannus, polttoaineen käsittelyyn kuluva työaika sekä lämpökeskuksen siirrettävyys ja jälleenmyyntiarvo.

Uutuuksia edelläkävijöiltä

Veljekset Ala-Talkkari ja Antti-Teollisuus tekevät tiivistä yhteistyötä bioenergialla toimivien viljan kuivausjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Työnjako on selkeä: Antti-Teollisuus toimittaa kuivurin laitteistoineen sekä bioilmauunin ja Veljekset Ala-Talkkari sopivan Veto-polttimen, polttolaitteen eli stokerin sekä kuivurin uuniin erikseen suunnitellun logiikkaohjauksen.

Polttoainevaihtoehtoja on runsaasti. Näiden kahden perinteisen suomalaisen perheyrityksen yhteistyössä toteuttamat kokonaisratkaisut ovat tällä hetkellä edelläkävijöitä alallaan. Uusien teknisten ratkaisuiden ansiosta biopolttolaitteet ovat viljankuivauksessa käytettävyydeltään tasaveroisia perinteisiin öljylaitteistoihin verrattuna.

Viimeisen viiden vuoden aikana yritykset ovat toimittaneet lähes 100 biopolttolaitetta ilmakuivureihin.

Ala-Talkkarin uutuus Veto Cont Grain 800 on viljakuivurien lämmöntuotantoon suunniteltu valmis kuivurilämpökeskusratkaisu,joka sisältää Antti BIO 800 -uunin, polttimen syöttölaitteistoineen sekä 21 m3 varastosiilon jousipurkaimella. Siilon tilavuus riittää hakekäytöllä noin yhden vuorokauden yhtämittaiseen kuivausjaksoon.

Polttoaineena voidaan käyttää lisäksi pellettiä, palaturvetta tai brikettiä. Polttoainesiilon katto aukeaa hydraulisesti, joten siilo voidaan täyttää kätevästi esimerkiksi traktorin etukuormaajalla.

Veto Cont Grain on paloluokiteltu ja se voidaan sijoittaa kuivaajarakennuksen välittömään läheisyyteen. Kontti on testattu ja esisäädetty tehtaalla ja sen käyttöönotto vaatii ainoastaan sähköliitynnän, savupiipun asennuksen sekä kuivaajaputken kytkennän.

Plug & Dry on Antti-Teollisuuden uusi kuivurikonsepti, missä koneistot ovat asennusvalmiita ja sähköistettyjä. Toimituksiin sisältyvät kaikki käyttöönotolle olennaiset elementit tehokkaita ja energiaa säästäviä teknisiä ratkaisuja unohtamatta. Alipainetekniikka takaa kuivauksen korkean hyötysuhteen ja taajuusmuuttajalla varustettu aksiaalipuhallin auttaa kuivauksen optimoinnissa.
Ultima-ohjauskeskuksen jatkuva kosteudenmittaus vähentää ylikuivausta.

 


Teksti:Arttu Koivulahti, Hankkija Oy