Yksi kasvukausi CrossCutter Disciä ja BreakMixiä

Esittelimme edellisessä Hankkijan asiakaslehdessä Väderstadin Agritechnicassa lanseeraamat CrossCutter Disc sekä BreakMix-konseptit. Keräsimme kuluneella kasvukaudella käytännön kokemuksia, miten nämä lautaset ja terät istuvat suomalaiseen maaperään. Haasteellisesta kasvukaudesta huolimatta kokemukset ovat erittäin hyvät!

Kynnöksestä pöytätasaista muokkauspohjaa n. 3 cm työsyvyydellä.
Kynnöksestä pöytätasaista muokkauspohjaa n. 3 cm työsyvyydellä

CrossCutter Disc, kevät & syksyllä kynnetty

Helteisen ilmamassan jämähdettyä Suomen ylle toukokuun toisella viikolla, 2017 sateiden läpikastelemat maat alkoivat kuivua todella vauhdilla. Varsinkin kynnetyillä savimailla kevätkosteuden säilyttäminen on tunnetusti tarkkaa puuhaa, ja Crossboard Heavy-ladalla varustettu Carrier-lautasmuokkain on tunnetusti hyväksihavaittu työkone kynnöksen tasaamiseen ja hienojakoisen maakerroksen luomiseen haihduntasuojaksi. Uusilla CrossCutter Disc-lautasilla varustettu Carrier 420 pääsi tositoimiin. Hieta- ja urpasavimailla kerta-ajo kosteustilanteesta riippuen 2-4 cm syvyyteen riitti hoitamaan homman todella hyvin. Tässä kohtaa ei tavoiteltu vielä varsinaista kylvömuokkausta Rapid-kylvöä varten, mutta CrossCutter Disc pääsi yllättämään pahemman kerran – muokkauspohja oli lähestulkoon pöytätasainen, ja varsinkin hietaisemmissa paikoissa hienon maa-aineksen määrä olisi täyttänyt jo hyvän kylvöalustan kriteerit. Myös pinnan tasaisuus oli kiitettävällä tolalla, eikä CrossCutter Discin jäljiltä Crossboardia tarvinnut juurikaan käyttää. Hyvällä kynnöksellä ajonopeus oli sopiva 13-15 km/h, vesivakoja hieman varoen.

CrossCutter Disc, kevät & syksyllä kultivoitu

Kertapyyhkäisy Carrierilla kultivoituun maahan on myös perinteisillä kartiolautasilla hyväksihavaittu konsti. CrossCutter Disc ei pettänyt tässäkään suhteessa, syksyllä melko matalaan (8-12 cm) Cultus SoilRunnerilla tehdyn kultivoinnin jäljiltä pintaan jäänyt kasvinjäte (ohra, rapsi) jotakuinkin pulverisoitui noin 4 cm ajettuun muokkauskerrokseen. Pinnan tasaisuus sekä maan kuohkeus talven yli maanneen kultivoidun savimaan osalta oli märästä syksystä huolimatta sitä luokkaa, että valmista jälkeä syntyi keskimäärin 16 km/h nopeudella.


CrossCutter Disc, kevät & sänki

Odotettavissa oli, ettei talven haurastuttama olki aiheuttaisi hankaluuksia, ja näin myös asian laita oli. Valmista kylvöalustaa syntyi keskimäärin kahdella ajokerralla, ensimmäinen noin tuuman syvyyteen ja toisella kertaa tavoiteltuun kylvömuokkaussyvyyteen, jolloin kasvinjäte saatiin häviämään lähes täysin muokkauskerrokseen – mikä oli varsin yllättävä tulos ottaen huomioon työsyvyyden ja varsin suuren olkimassan 2017 puintien jäljiltä! Pääsimme myös kokeilemaan miten CrossCutter Disc puree puimattomaan kasvustoon, talven maahanpainama ~ 75 cm ohrakasvusto silppuuntui kerta-ajolla 5-10 cm pätkiksi. Vihreä massa eli juolavehnä sekä osin itäneet ohrat eivät aiheuttaneet käytännössä mitään vaikeuksia. Tasaisella sängellä ajonopeutta pystyi pitämään mukavasti 18-20 km/h.

Syksyn sänkimuokkaukset

Matala kultivointi jättää hienon mururakenteen.
Matala kultivointi jättää hienon mururakenteen. Syvämuokkauspuikko kulkee noin 10 cm syvemmällä kuin varsinainen kultivointisyvyys.

Syksyn hyvät muokkauskelit antoivat hyvän sauman kokeilla syyskylvöjen ohella CrossCutter Disciä sekä uutta BreakMix-kultivaattorin teriä. Vesitilaa ja läpäisevyyttä peltoon tehtiin yhdellä BreakMix-ajolla noin 7-8 cm kultivointisyvyyteen, jolloin terän ”syvämuokkauspuikko” kulki noin 17 cm syvyydessä. Varsinainen kylvömuokkaus tapahtui CrossCutter Discillä 3,5 cm syvyyteen. Jo pelkkä BreakMix-terän aikaansaama maan lajite – hienoa ainesta ilman suuria kokkareita hämmästytti elokuun varsin kuivat ja kovat olosuhteet huomioiden. Terä siis toimii kuten valmistaja lupaa. Tästä innostuneena teimmekin kenttäkokeen kylvömuokkauksesta – kerta-ajot BreakMix + CrossCutter Disc verrattuna kyntö + kerta-ajo CrossCutter Discillä. Maaseula ei valehtele, BreakMix + CrossCutter Disc yhdistelmällä hienoimman lajitteen osuus oli kaksinkertainen verrattuna kynnetystä muokattuun ja täytti jopa kevätkylvöille kelvollisen kylvöalustan kriteerit (<10 mm lajite yli 75%). Kylvös sai niskaansa 50mm ukkossateet kolme päivää kylvön jälkeen, mutta BreakMix oli pitänyt huolen muokkauskerroksen läpäisevyydestä. Rapid-kylvön orastuminen BreakMix + CrossCutter Disc yhdistelmällä muokatulla maalla oli käytännössä täydellistä.Teksti: Juho Säteri