Lievolan maitotilalla panostetaan säilörehun tuotantoon

Leppävirralla Lievolan maitotilalla on panostettu viimeisen kolmen vuoden aikana voimakkaasti nurmirehun tuotantoon. Tilan viljelijät Minna ja Hans Hall ovat olleet tilalla yrittäjinä 20 vuoden ajan. Pihattonavetta valmistui vuonna 2002 ja vuonna 2009 siirryttiin robottilypsyyn. Navetassa on tällä hetkellä 58 lypsylehmäpaikkaa sekä nuorkarjaa.

Viljelyssä oleva peltopinta-ala riittää nurmen lisäksi myös viljaviljelyyn. Lisäpellon hankkiminen kohtuullisen matkan päästä tilalta on hankalaa. Kun käytössä oleva viljelyala on rajallinen haluttiin panostaa säilörehuntuotantoon erityisesti hyvä kuntoisilla mailla.

Lievolan maitotila

Nurmi hyötyy YaraVita lehtilannoitteita

Tilalla on aiemmin viljanviljelyssä käytetty lehtilannoitteita. Hyvät koetulokset lehtilannoitteista sekä omat kokemukset herättivät kiinnostuksen kokeilla myös nurmentuotannossa lehtilannoitteita samassa tankkiseoksessa rikkakasvientorjunta-aineen kanssa. Ensimmäisenä toimenpiteenä tilalla vaihdettiin nurmen typpipitoinen lannoite moniravinteiseen lannoitteiseen. Lannoitukseen panostetaan erityisesti hyvän kasvukunnon omaavilla lohkoilla.

Toissa kesänä tilalla tehtiin suunnitelma lehtilannoituksen ja rikkakasvien torjunta kokeilusta. Nurmet ruiskutettiin YaraVita Thiotrac -ja Amazinc lehtilannoite yhdistelmällä ja tankkiseokseen lisättiin tarvittaessa Primus XL rikkatorjunta-aine. Osalle lohkoja jätettiin ruiskuttamattomia kaistoja, joista seurattiin käsittelyiden vaikutusta nurmen kasvuun.

Enemmän satoa ja vähemmän rikkaruohoja

Kesän aikana lohkoilla voitiin selvästi silmämääräisesti huomata lehtilannoitus- ja rikkakasviaineen vaikutus kasvustoon. Käsitellyiltä alueilta saatiin parempi sato ja rikkakasveja ei juurikaan ollut kasvustossa. Lisäksi kesän aikana seurattiin hehtaarisatoja lohkoittain kuormakirjanpidon kautta, jolloin pystyttiin todentamaan eri lohkoilta saatuja satotasoja. Nurmen satotaso nousi noin kolmanneksen edellisestä vuodesta. Nykyisin säilörehun tuotantoon riittää 45 hehtaarin ala. Korjuualassa on myös reserviä ja säilörehua riittää myös myyntiin.

Lehtilannoitus ja rikkakasvientorjunta kannattaa tehdä samalla takkiseoksella, jolloin säästetään työaikaa ja kustannuksia. Ajo-opastimen käyttö helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä Hans toteaa.

Tilalla on huomattu lehtilannoituksen ja kasvinsuojelutoimenpiteiden tuomia etuja:
• Säilörehu saadaan pienemmältä pinta-alalta ja työaikaa sekä kustannuksia säästyy.
• Säilörehun laadun parantuminen näkyy säilörehu- ja kivennäis-analyyseissa.
• Ravinteiden parempi hyväksikäyttö.
• Ruokinnan suunnittelun helpottuminen.
• Maidon pitoisuuksien nousu.

Tilalla panostetaan vahvasti myös pellon peruskuntoon. Joka vuosi peltoa peruskunnostetaan noin 5 ha alalta. Ojitukset, pellon muotoilut yms. kunnostustyöt tehdään omana työnä. Lisäksi kalkitukseen panostetaan jatkuvasti.