Saana ohra kemiallisesti peitattu 800 kg
Tuotekoodi: SAANA1PS

Saana ohra kemiallisesti peitattu 800 kg

Tuotekoodi: SAANA1PS

Tuotekuvaus

Aikainen, lujakortinen ja isojyväinen kaksitahoinen mallasohra.

Alkuperä
Saana on kaksitahoinen ohra, joka polveutuu risteytyksestä Kustaa/Hja 60758. Kokeissa sen linjanumero oli Jo 1754.

Lajikeluetteloon
Saana hyväksyttiin lajikeluetteloon 1996 ja mallasohraksi 1998.

Kasvuaika
Saana on hyvin aikainen ohra. Sen kasvuaika virallisissa lajikekokeissa on ollut 92 päivää. Kustaa, Kymppi ja Scarlett ovat sitä hieman myöhäisempiä.

Korren ominaisuudet
Saanan korsi on hieman lyhyempi kuin Kustaan ja Inarin sekä selvästi lyhyempi kuin Kympin korsi. Korsi on erittäin luja, hieman lujempi kuin Scarlettin.

Satoisuus
Saana on keskimäärin lähes yhtä satoisa kuin Inari ja huomattavasti satoisampi kuin Kustaa. Saana soveltuu parhaiten viljeltäväksi maalajeilla, joilla kosteusolot keväällä ja alkukesällä ovat hyvät. Saana sietää happamuutta merkittävästi paremmin kuin muut nykyiset kaksitahoiset mallasohralajikkeet.

Kasvitautien kestävyys
Saana on virallisissa lajikekokeissa saastunut useimpia muita kaksitahoisia lajikkeita selvästi vähemmän rengas- ja verkkolaikkuun. Myös härmäsaastuntaa on esiintynyt erittäin vähän. Lentonoen tai viirutaudin alttiutta ei ole esiintynyt.

Sadon laatu
Saana on melko suurijyväinen lajike, jonka täysjyväprosentti on korkea. Keskimääräinen valkuaispitoisuus on mallasohralle tyypillisesti melko alhainen. Mallastustulokset ovat erittäin hyviä. Aikaisuutensa ansiosta se tuottaa mallastuskelpoista satoa vaikeissakin viljelyoloissa muita lajikkeita useammin. Saana on eniten viljelty mallasohra.

Viljelysuositus
Sekä rehu- että mallasohran viljelyn tavoitteena on tulee olla runsas hehtaarisato. Tämä on myös keskeinen tekijä pyrittäessä tuottamaan laatuvaatimukset täyttävää, alhaisen valkuaispitoisuuden omaavaa ohraa mallasteollisuuden tarpeisiin. Saanaa suositellaankin viljeltäväksi hyvät kosteussuhteet omaavilla mailla. Tällöin kasvit käyttävät lannoitetypen mahdollisimman tehokkaasti jo ennen tähkälletuloa sadon rakennusaineiksi, jolloin riski valkuaispitoisuuden noususta liian korkeaksi pienenee.

Mallasohran viljelyssä Saanalle käytetään kaksitahoisille mallasohrille suositeltuja typpimääriä, rehuohran viljelyssä luja korsi mahdollistaa runsaamman typen käytön. Hyvin lujakortisena ja melko taudinkestävänä lajikkeena Saana harvoin edellyttää kasvunsääteen käyttöä tai kasvitautien torjuntaa. Mikäli kasvunsäädettä käytetään, käyttömäärä ei saa ylittää kaksitahoisille ohrille suositeltuja alimpia määriä. Saanaa suositellaan vyöhykkeille I – IIIe.