Huippusato uudesta Feedway-rehuohrasta

Feedway-rehuohra

Seppo Katila ja Marjo Isotalo Eurasta viljelivät uutta erittäin satoisaa Feedway-rehuohraa useammalla lohkolla yli 30 hehtaarin alalla. Maalajeiltaan lohkot olivat hikeviä hietamaita sekä multamaita.

Feedway kylvettiin tavanomaiseen kylvöaikaan nähden aikaisin huhtikuun lopulla heti pääsiäisen jälkeen. Siementä kylvettiin 310 kg/ha, mikä jäi hieman suositeltua määrää alhaisemmaksi. Kylvölannoitus tehtiin YaraMila Y 3 Hiven, jolla kasvustolle annettiin typpeä maalajista riippuen 120 – 130 kg/ha.

Feedwayn orastumisen aikaan sää oli kylmä, mikä edesauttoi oraiden pensomista. Toukokuun loppupuolella tehtiin ensimmäinen ruiskutus YaraVita Starphos MnP:llä ja Moddus Evo:lla. Moddus Evolla vahvistettiin viljan juuristoa sekä pensomista ja Starphosista oraat saivat fosforia alkukasvuun. Kasvunsääde käsittelyitä kasvustolle tehtiin yhteensä kolme, jotka yhdistettiin rikka- ja kasvitautientorjunta ruiskutuksiin.

Poikkeuksellisesta säästä huolimatta korjattiin ennätyssato

Feedway-rehuohra

Touko-elokuun aikana tilalla satoi yhteensä noin 300 mm vettä. Kesäkuulle osui yli kolmen viikon sateeton ja samalla lämmin ajanjakso. Seppo seurasi tiiviisti Feedwayn kasvua kesän aikana. Feedway selvisi kuivasta jaksosta hyvin. Myöskään jälkiversontaa Feedway kasvustoissa ei ollut, jota oli runsaasti alueella kaksitahoisissa ohrissa.

Kasvustojen puinti tehtiin elokuun viimeisellä viikolla. Feedway lunasti lajikkeelle ominaisen huippusadon siemenviljelyksessä olevilla lohkoilta, joilta korjattiin tilan ennätyssato 8 000 kg/ha. Seppo summasi kasvukauden aikaisia tekemisiä. Kevään kylmä sää ja oraiden kasvunsäädekäsittely edisti pensomista, mikä kompensoi alhaista kylvömäärää. Seppo arveli, että oraiden kasvunsäädekäsittely paransi Feedwayn poudan kestoa. Hän aprikoi, että Feedwaylle riittäisi kaksi kasvunsäädekäsittelyä kolmen sijaan. Sepon havainnot viime kesän perusteella Feedwaysta; lajikkeena huippusatoisa, jolla on hyvä poudankesto. Lajikkeelle ei ole ominaista tehdä jälkiversoja.

Kylvöpäivä: viikko 17
Kylvöala: 37 ha
Maalajit: rm Hieta, multamaa
Lannoitus: YaraMila Y 3 Hiven N 120 – 130 kg/ha

Kasvinsuojelutoimet:
Viikko 21: YaraVita Starphos MnP + Moddus Evo
Viikko 23: Pixxaro Pro + Premium Classic + Folicur Xpert + Moddus Evo
Viikko 25: Propulse FX + Folicur Xpert + Moddus M + Cerone

Puintikosteus: 16-18 %
Sato: Keskisato 8 000 kg/ha
Laatutiedot: tjp 54,5 g, hlp 72 kg, valkuainen 10,9 %, itävyys 99 %