Trekker BOR ohra kemiallisesti peitattu 800 kg
Tuotekoodi: TREKKER1PS

Trekker BOR ohra kemiallisesti peitattu 800 kg

Tuotekoodi: TREKKER1PS

Tuotekuvaus

Markkinoidemme satoisin mallasohra. Viljelyvarma kaksitahoinen ohra.

Erinomaisen sadontuottokyvyn omaava Trekker on laadukas kotimainen mallasohrauutuus. Trekker tuottaa laadukasta, isojyväistä ja matalan valkuaispitoisuuden omaavaa satoa erilaisissa oloissa. Hyvien viljely- ja laatuominaisuuksiensa ansiosta Trekker on hyväksytty viralliseksi mallasohraksi Suomessa.

Avainominaisuudet:

  • Huippusatoisa kaksitahoinen ohra
  • Laadukas, isojyväinen ja matalan valkuaispitoisuuden omaava sato
  • Viljelyvarma lajike

Sato:
Trekkerin sadontuottokyky on erinomainen. Se on markkinoidemme satoisin mallasohra. Trekker on
menestynyt hyvin viljelyvyöhykkeillä I-III kaikkina koevuosinaan. Myös käytännön viljelyksillä Trekker on osoittanut sato- ja laatupotentiaalinsa.

Trekkerin hyvää viljelyvarmuutta kuvastavat sopeutuminen eri maalajeille sekä luja korsi ja hyvä taudinkestävyys. Viljelyvarmuus näkyy myös laatuvarmuutena. Trekker tuottaa laadukasta, isojyväistä ja matalan valkuaispitoisuuden omaavaa satoa erilaisissa oloissa.

Sadon laatu:
Trekkerin tuhannen jyvän paino ja hehtolitranpaino ovat korkeat. Myös I+II -lajitteiden osuus on korkea. Valkuais-pitoisuus on satoisalle mallastyypin lajikkeelle ominaisesti matala.

Hyvien viljely- ja laatuominaisuuksiensa ansiosta Trekker on hyväksytty viralliseksi mallasohraksi Suomessa.

Satoisana ja laadukkaana lajikkeena se soveltuu hyvin myös rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon.

Käyttötarkoitus:

  • mallastus
  • rehut
  • tärkkelystuotanto

Viljelysuositus ja maalaji:
Suositellaan vyöhykkeille I, II, IIIe. Trekker soveltuu parhaiten viljeltäväksi hyväkuntoisilla savi- ja kivennäismailla. Trekkerin happamuuden sieto on kaksitahoisille ohrille tyypillinen.

Kasvuaika:
Trekker on melko myöhäinen kaksitahoinen ohra. Kasvuajaltaan se sijoittuu Harbingerin ja NFC Tipplen väliin. Kasvuaikansa puolesta Trekker sopiikin hyvin viljeltäväksi Suomessa mallasohran pääviljelyalueella.

Korsi:
Trekker on erittäin lujakortinen lajike eikä lakoontuminen ole ollut ongelma kokeissa tai käytännön viljelyksillä. Korrenpituus on sama kuin esim. Harbingerin ja NFC Tipplen.

Taudinkestävyys:
Trekker on taudinkestävä lajike. Se on täysin härmänkestävä, myös verkkolaikun kestävyys on hyvä. Rengaslaikkua vastaan sillä ei ole erityistä kestävyyttä. Tautientorjunta suositellaan tehtäväksi todellisen tarpeen ja asetetun satotavoitteen mukaisesti. Taudintorjuntaa käytettäessä kasvusto käyttää typen ja muut ravinteet tehokkaammin sadonmuodostukseen.

Borealin omissa viljelyteknisissä kokeissa Trekkerillä on saatu keskimäärin 7 %:n (340 kg:n) sadonlisäys taudintorjuntaa käytettäessä. Kun taudintorjunta tehtiin, satotaso oli kokeissa keskimäärin 5560 kg/ha.
Taudintorjunnalla ei viljelyteknisissä kokeissa ole ollut vaikutusta Trekkerin sadon laatuun.


Tärkeimmät vilja-, nurmi- ja öljykasvit 2020 (2.27 MB, pdf)
 
Trekker koetuloksia (284 KB, pdf)