Tarkasta pari juttua ennen kylvöä

Kylvösesongin alettua ei ole aikaa pohdiskeluun, vaan sen aika nyt on. Lannoitevaraston ovet kannattaa aukaista muutamaa päivää ennen sesonkia, jotta lannoitteet ehtivät lämmetä. Samalla kannattaa tarkastaa, että lannoitteet ovat säilyneet moitteettomina ja että ne riittävät.

Suursäkkien nostamiseen on käytettävä riittävän vahvaa, reunoiltaan pyöristettyä koukkua ja noudattaa muutenkin varovaisuutta lannoitteiden käsittelyssä.

 

Sijoituslannoitus varmistaa viljojen ravinteiden oton ja ripeän kehityksen myös kuivina keväinä. Kylvölannoituksella on tarkoitus pärjätä vähintään kesäkuun toiselle viikolle, jonka jälkeen kirjautumalla Atfarm-satelliittipalveluun voi tarkastella lohkon biomassakarttaa ja lisälannoitustarvetta.

Kylvölannoitteen fosforilla ja pääosin myös kaliumilla on tarkoitus pärjätä koko kasvukauden, sen sijaan koetulosten mukaan 2/3 typestä on sopiva määrä alkukehitykseen. Käytännössä tämä tarkoittaa multavuudesta riippuen 80–100 kg typpeä. Suunniteltua alle 100 kg typpilannoitusmäärää ei kannata jakaa, mutta hyvän kasvukauden osuessa lisälannoituksella saadaan hyödynnettyä parhaat vuodet hyvänä satona ja hyvänä laatuna. Näin ollen varastosta on aina hyvä löytyä muutama säkki YaraBelaa.

Täsmätietoa peltojen kasvukunnosta ja ravinnetilasta saa, kun tekee lohkoille nolla- ja ylilannoitusruutuja. Nollaruuduista näkee, milloin maan tai lannan typpi alkaa vapautua ja ylilannoitusruutu kertoo, milloin pitää kiireesti tehdä lisälannoitus.

Anne Kerminen, kehityspäällikkö, Yara Suomi Oy, kuvat: Yara Suomi Oy