Torju siemenlevintäiset kasvitaudit Cedomon ja Cerall biologisilla peittausaineilla

Cedomon  ja Cerall biologiset peittausaineet

Cerall ja Cedomon soveltuvat luonnonmukaisesti tuotetun kylvösiemenen tilapeittaukseen. Peittausaineet torjuvat useimmat siemenlevintäiset taudit, jotka esiintyvät kevätviljan siemenissä. Cedomon soveltuu kauran ja ohran peittaukseen ja Cerall vehnän, rukiin ja ruisvehnän peittaukseen.
Ohralla ja kauralla Cedomon tehoaa viirutautiin, verkkolaikkuun, ohran tyvi- ja lehtilaikkuun, kauranlehtilaikkuun sekä siemenlevintäisiin homesieniin. Vehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä Cerall tehoaa vehnän haisunokeen, Septoria nodorum- ja Fusarium -sienitauteihin.
Vaikuttava aine peittausaineissa on luonnossa esiintyvä Pseudomas chlororaphis maabakteeri. Sen lisäksi aineen valmistuksessa käytetään luonnossa esiintyviä bakteereja ja ainesosia. Tuotteiden torjuntateho perustuu biokemiallisten aineiden vaikutukseen, mikä tehoaa siemenlevintäisiin kasvitauteihin. Koostumuksen ansiosta peittausaineet ovat ympäristö- ja käyttöystävällisiä.

Cedomonilla ja Cerallilla peitattu siemen voidaan varastoida, kuljettaa ja käsitellä samalla lailla kuin kemiallisesti peitattu. Peittausaineilla käsitelty kylvösiemen voidaan varastoida kuivassa ja valolta suojattuna vuoden ajan. Tämän jälkeen suositellaan itävyyskoetta. Valmisteita voidaan käyttää useimmissa peittauslaitteissa, joiden säätö pitää tarkistaa viskositeetin ja annosmäärän osalta (Cedomon 7,5 l/tn ja Cerall 10 l/tn).

Cedomon ja Cerall ovat EU:n Annex I-listalla ja tuotteet ovat hyväksytyt Pohjoismaissa ja useimmissa Euroopan maissa.
Tuotteiden varastointi vaikuttaa niiden säilymiseen käyttökelpoisina. Pidempiaikaisessa varastoinnissa optimaalinen lämpötila on +4 - +8C ja ne on suojattava suoralta auringonvalolta. Valmisteita voidaan myös varastoida huoneenlämmössä maksimissaan viikon verran. Tuotteet on käytettävä ennen pakkaukseen merkittyä parasta ennen – päiväystä. Ennen peittausta valmiste tulee sekoittaa hyvin, jotta saadaan tasainen peittauslaatu. Vajaiden pakkausten käyttöä ei suositella, koska tuotteiden säilyvyys käyttökelpoisina on heikompi kuin kemiallisten peittausaineiden.