Sääasemat viljelijän apuna

Field Sense mittaa kahdeksaa säähän liittyvää tunnuslukua. Laite toimii aurinkoenergialla.
Field Sense mittaa kahdeksaa säähän liittyvää tunnuslukua. Laite toimii aurinkoenergialla.

Sää kiinnostaa suomalaisia hyvin paljon ja syystäkin! Säätilojen nopeat vaihtelut ovat puhuttaneet kautta aikojen. Sademääriä kirjataan ahkerasti muistiin ja hellepäiviä lasketaan tarkasti, jotta vuosien päästä voidaan tehdä vertailua ja muistella sateisia syksyjä tai helteisiä kesiä.

Kasvukausi 2019 on hyvä esimerkki säätilojen paikallisesta vaihtelevuudesta. Kasvukauden sademäärä voi vaihdella merkittävästi esimerkiksi naapurikylien välillä. Samoilla alueilla on
kärsitty kasvukauden aikana sekä märkyydestä että liiallisesta kuivuudesta.

Reaaliaikainen säädata päätösten tukena

Säällä ja säätilojen vaihtelulla on hyvin merkittävä rooli maataloudessa. Kaikki ulkona tehtävät viljelytoimenpiteet ovat riippuvaisia vallitsevasta säätilasta ja suuri osa myös menneiden päivien säätilasta.
Paljonko vettä on satanut viikon aikana peltolohkoilla? Mikä on maan ja ilman lämpötila? Ovatko olosuhteet
oikeat viljelytoimenpiteille? Tämän kaltaiset kysymykset ovat päivittäin maanviljelijöiden mielessä. Nykypäivänä vastaukset kysymyksiin voi löytää omasta puhelimesta, jonne pellolla sijaitseva sääasema säännöllisesti kerää ja lähettää säädataa. Käytettävistä tuotantopanoksista ja omasta työstä halutaan kaikki hyöty irti, jolloin on erityisen tärkeää, että viljelytoimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti ja oikeissa olosuhteissa. Jos peltolohkot ovat pidemmän matkan päässä tilakeskuksesta, säästää sääasemien käyttö turhalta kulkemiselta, kun lohkon olosuhteet voi katsoa helposti ja nopeasti kännykästä.

Ruiskutusolosuhteet vaikuttavat kasvinsuojelutoimenpiteiden
onnistumiseen.

Monet kasvinsuojeluaineet tarvitsevat tietyn lämpötilan toimiakseen hyvin. Myös sopiva ilmankosteus ja tyyni sää edesauttavat kasvinsuojelutoimenpiteiden onnistumista. Näitä kaikkia sääolosuhteita on helppo seurata omasta sääasemasta. Sadonkorjuuaikana sääolosuhteilla on myös suuri merkitys. Sääasemien avulla on helppo seurata, miten ilmankosteus ja tuulisuus kehittyy päivän aikana, jolloin voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä sopivasta sadonkorjuuolosuhteesta.

Tilakohtaisten sääasemien käyttö yleistyy Euroopassa hurjaa vauhtia. Tilakokojen kasvaessa peltolohkot voivat olla pitkän matkan päässä toisistaan ja tilakeskuksesta, jolloin myös vaihtelua säätilassa tapahtuu. Sääasemien lähettämän säätiedon avulla voi helposti tarkistaa tilanteen ja tehdä perusteltuja päätöksiä.

Kokemuksia sääasemien testikäytöstä

FieldSense-mobiiliapplikaatio. Ylemmässä ruudussa maan- ja ilmanlämpötilan vaihtelut neljän viikon aikana. Alemmassa ruudussa neljän viikon sadekertymä.

Kasvukaudella 2019 Hankkijalla on ollut testikäytössä muutamia sääasemia. Itävaltalaisen Pessl Instrumentsin sääasemat ja havaintolaitteet ovat räätälöitävissä useisiin käyttötarkoituksiin erilaisten mittaussensoreiden avulla. Räätälöitävät sääasemat soveltuvat hyvin esimerkiksi erikoiskasvinviljelyyn, kastelujärjestelmien
ohjaamiseen ja kasvitautiennusteiden tekemiseen.

Laite mittaa mm. maan kosteutta eri syvyyksiltä, minkä mukaan kasvien kastelu voidaan optimoida. Sääasemiin liitetyt ohjelmistot pystyvät laatimaan kasvukauden
sääolosuhteiden perusteella ennustemalleja kasvitautien esiintymisestä. Näihin asemiin on yhdistettävissä myös kameratekniikkaa, jonka avulla voidaan tunnistaa
tuhohyönteisiä ja määrittää niiden torjuntaan oikea torjuntakynnys. Pessl Instruments
ja John Deere ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä kerättyä dataa voidaan yhdistää MyJohnDeerepalveluun.

Tanskalainen Field Sense -sääasema mittaa kahdeksaa eri sääparametriä. Sääasema
on helppo asentaa toimintaan ja se käyttää vain auringon valosta saamaa energiaa toimiakseen. Sääasema lähettää pilvipalveluun 10 minuutin välein säädataa, jota käyttäjä voi tarkastella helposti tietokoneella tai mobiiliapplikaatiolla. Field Sense tarjoaa myös satelliittipalvelua, jonka avulla voidaan seurata viljelykasvin biomassan kehittymistä peltolohkolla ja tehdä sen perusteella levityskarttoja lannoitteille ja kasvinsuojeluaineille.

Salolaisen Datasense Oy:n sääasemat olivat myös testikäytössä Hankkijalla kasvukaudella 2019. Farmiaisti-tuoteperheeseen kuuluvat sääasemat ovat räätälöitävissä sensoreiden osalta vastaamaan käyttäjien tarpeita. Sääasema koostuu keskusyksiköstä, jossa on sensorit ilman lämpötilan, ilmanpaineen ja suhteellisen ilmankosteuden mittaamiseen. Keskusyksikköön on lisäksi liitettävissä erilaisia sensoreita mittaamaan mm. sademäärää, maan kosteutta tai tuulen suuntaa ja voimakkuutta. Keskusyksikkö lähettää mitattua dataa pilvipalveluun LoRaWan-verkossa. Säätietoa voi tarkastella tietokoneella tai puhelinapplikaatiolla. Sääasema
toimii paristoilla.


 

Teksti: Juho Lassi, Hankkija Oy