Film&Film-käärintäjärjestelmä: testattu kentällä


 

Tiede ja tuotantotekniikat, joita käytetään paalatun säilörehun tuotannossa ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina. Kehitystyön tavoitteena on parantaa säilörehun laatua, minimoida hävikkiä ja lisätä maidontuotantoa.

Markkinoilla yleistyvässä Film&Film (F&F) -käärintäjärjestelmässä käytetään leveää polyeteenikalvoa, Baletitea pitämään rehupaalin sisältö yhdessä ennen paalin käärimistä. Tätä kalvoa on myyty Suomessa jo kolme vuotta ja sen käyttö on ollut lisääntymään päin.

Jotta perinteisen verkkopaalauksen ja F&F menetelmän eroista saataisiin enemmän tietoa teetti Silotiten valmistaja BPI Formipac puolueettoman tutkimuksen jossa vertailtiin, kyseisten menetelmien eroja.

 

Maatilalla paalatussa testissä käärittiin paalit seuraavasti:

Käsittely Sidontamateriaalin kerrosten määrä Paalinkääreen kerrosten määrä
Kontrolliryhmä: 22 paalia 2,25 kerrosta verkkokäärettä 6 kerrosta Silotite 25µm -paalinkäärettä
F&F-ryhmä: 22 paalia 3,5 kerrosta Baletitea 6 kerrosta Silotite 25µm -paalinkäärettä

Paalin keskipaino tutkituissa paaleissa oli 850kg.

Puoli vuotta paalauksen jälkeen rehupaaleille tehtiin
1. Tyhjiötesti –paalin tiiviyden selvittämiseksi,
2. Homeen määrän arviointi – pilaantuneen rehunmäärän tutkimus
3. Säilörehun analyysi- rehun sokeri-, ja kuiva-ainepitoisuuden analysointi.

Saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta seuraavaa:
• Baletite-paaleissa oli keskimääräin 18,47kg/paali (tuoreaine) vähemmän homehtunutta rehua.
• Baletite-paaleissa homeesta aiheutuva kuiva-aine hävikki oli 6.95kg/paali pienempi.
• Baletite-paaleissa säilytyksestä aiheutuva kuiva-aine hävikki oli 0.4kg/paali pienempi.
• Baletite-rehun sokeripitoisuus oli suurempi: 89 g per kg kuiva-ainetta verrattuna 70 g per kg kuiva-ainetta verkkopaaleissa

 

Seuraava taulukko sisältää tärkeimmät löydökset laboratorioanalyysistä:

Kontrolliryhmä F&F Muutos %
Keskimääräinen tuore aine paalia kohti (kg) 863 kg 297 kg
Keskimääräinen kuiva-aine paalia kohti 306 kg 297 kg
Kuiva-aineen hävikki (homeet) 1* 8,64 kg 1,69 kg -80 %
TFA 2* (g/kg DM) 115 100 -13 %
Sokeri (g/kg DM) 70 89 +27 %
pH 4,52 4,46
Kuiva-aineen hävikki (säilytys) 5,33 kg 4,93 kg -7,5 %
Kuiva-aineen kokonaishävikki (säilytys + home) 13,97 kg 6,62 kg -52 %
Kuiva-aineen kokonaishävikki % 4,51 % 2,23 % -50 %

1* kg rehun kuiva-ainetta poistettiin fyysisesti paalista homekohdan poistamiseksi
2* TFA (totaali happokäyminen)

Tulosten perusteella voidaan laskea että parempi säilörehun säilöntä tuottaisi F&F menetelmällä maidontuottajalle taloudellisen edun seuraavasti:
• 7,35 kg enemmän kuiva-ainetta per paali.
• 1 kg kuiva-ainetta = 11,8 MJ ME (muuntokelpoinen energia), se tarkoittaa, että tuottaja sai 86,73 MJ ME per paali (7,35 kg DM x 11,8 MJ ME).
• Yhden maitolitran tuottamiseen tarvitaan: ± 5,8 MJ/litra MJ ME.
• 15 litraa enemmän maitoa per paali (86,73 / 5,8 = 15 litraa).