Kaikki kohdalleen ruokinnassa


Kun kaikki on kohdallaan, lehmät pysyvät terveinä, lypsävät keskimäärin yli 35 kg päivässä, ja maidon pitoisuudet ovat hyvällä tasolla. Maidontuotanto on tehokasta ja tuottavaa.

Karjan terveyttä voidaan tukea kiinnittämällä erityistä huomiota poikimisen ajan ruokintaan ja kuntoluokan hallintaan. Jos tavoitellaan parempaa tulosta maidontuotannosta, voidaan lisätä tuotosta ja syöntiä hyvälaatuisen säilörehun ja riittävän väkirehutäydennyksen avulla. Hyvistä lehmistä voidaan saada lisää tuottoa myös nostamalla maidon pitoisuuksia. Mikä näistä kolmesta tavoitteesta on ajankohtainen sinun tilallasi?

Oikea kuntoluokka tukee terveyttä
Lehmien terveyttä ja syöntikykyä voidaan tukea huolehtimalla, että lehmät ovat sopivassa kuntoluokassa. Asteikolla 1-5 lehmän kuntoluokan tulisi olla noin 3. Lihavien lehmien syöntikyky on heikompi, ja ne laihtuvat voimakkaasti poikimisen jälkeen. Laihtuminen yhden kuntoluokan verran lisää merkittävästi piilevän ketoosin riskiä, samoin ontumisen. Kun lehmä ”lypsää lihoistaan”, se laihtuu, maidon rasvapitoisuus nousee, ja maksassa syntyy ketoaineita kuten betahydroksibutyraattia. Piilevän ketoosin rajana pidetään veren BHB-arvoa 1,2 mmol/l. Ketoaineet heikentävät syöntiä entisestään. Usein myös maitotuotos alenee, vastustuskyky heikkenee ja tiinehtyminen viivästyy.

Lihavat lehmät tarvitsevat poikimisen jälkeen vahvan annoksen verensokeria muodostavia rehuja. Niiden avulla voidaan tukea syöntiä, tuotosta ja terveyttä sekä vähentää piilevän ketoosin riskiä. Houkutusrehuksi soveltuva Auto Energy sisältää verensokeria nostavia nesteitä sekä kotimaisia patentoituja rehuaineita Progutia ja Progresia. Progres on pihkan tehoaineita sisältävä mäntyöljy, joka tutkimuksissa on vähentänyt lehmien laihtumista ja alentanut veren ketoainepitoisuutta poikimisen jälkeen. Samoja tehoaineita sisältävät myös Acetona Energy -tuotteet, jotka sopivat energialisäksi muun rehuannoksen oheen.

Jos karjassa on lihavia lehmiä, niiden terveydestä huolehtiminen ja kuntoluokan korjaaminen parantavat karjan tuottavuutta pitkällä tähtäimellä. Tukemalla terveyttä ja syöntikykyä edistetään samalla myös maidontuotantoa ja tiinehtymistä. Ajoissa tiinehtyminen helpottaa kuntoluokan hallintaa loppulypsykaudella.

Kuntoluokan korjaus tehdään laskevan maidontuotannon vaiheessa. Silloin kannattaa säilyttää ruokinnan valkuaistaso melko korkeana ja välttää suuria vilja-annoksia. Näin voidaan ylläpitää maitotuotosta ja ohjata energian käyttöä maidontuotantoon lihomisen sijasta.

Lisää maitoa Maidontuotanto nousee, jos syönti lisääntyy. Säilörehun hyvä sulavuus, maittavuus ja käymislaatu tukevat parhaiten syöntiä ja pötsin tehokasta toimintaa. Säilörehun satoon ja laatuun panostaminen parantaa tuottavuutta sekä pellolla että navetassa. Säilörehun analysoiminen auttaa valitsemaan oikean, kokonaissyöntiä lisäävän väkirehutäydennyksen.

Väkirehun määrän ruokinnassa tulee olla riittävä, jos halutaan nostaa maitotuotosta. Väkirehun tärkkelystä tarvitaan propionihapon tuotantoon ja edelleen verensokerin ja maitosokerin rakennusaineeksi. Laktoosi eli maitosokeri säätelee maitomäärää.

Valkuaisrehun lisääminen lisää maitotuotosta. Riittävä rypsiannos varmistaa hyvälaatuisen OIV-valkuaisen saannin. Valkuainen ohjaa energian käyttöä maidontuotantoon. Sitä tarvitaan myös maitovalkuaisen rakennusaineeksi.

Myös kuitua sulattavat pötsimikrobit tarvitsevat valkuaista, jonka tulee olla pötsissä hajoavaa PVT-valkuaista. Jos säilörehun valkuaispitoisuus on matala, kuidun sulatus voi heikentyä, jolloin säilörehun syönti alenee ja maitotuotos putoaa. Maidon ureatason olisi hyvä pysyä 20
mg/dl yläpuolella. Tarvittaessa lisätään ruokintaan valkuaisrehua.

Maidontuotantoa nostavia rehuja ovat erityisesti Auto-Krossi 1 ja 2 -täysrehut ja Huippu-puolitiivisteet. Ne sisältävät Progutia, jonka on todettu tehostavan pötsin toimintaa lisäämällä pötsimikrobien lukumäärää, niin että säilörehun syönti lisääntyy.

Maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet syntyvät eri ravintoaineista

Maidon komponentit sisältävät runsaasti energiaa, joten ruokinnan hyvä energiapitoisuus suhteessa valkuaiseen tukee maidon pitoisuuksia. Puolet maidon energiasta on rasvassa. Rasvapitoisuuden nousu alentaa helposti maitotuotosta, elleivät syönti ja energian saanti lisäänny.

Maidon rasvapitoisuutta nostaa korkea pötsissä sulavan kuidun määrä eli nurmirehun suurempi osuus ruokinnasta, hyvä säilörehun syönti ja hyvä sulavuus. Apilarehulla rasva yleensä alenee verrattuna heinäkasveihin, koska apila sisältää vähemmän NDF-kuitua ja siitä suurempi osa on sulamatonta. Kuidun sulatusta edistää pötsin tasainen ja korkea pH-taso. Siihen vaikuttavat mm. säilörehun riittävä kuitupitoisuus, jatkuva saatavuus ruokintapöydällä, maltillinen viljan ja sokerin määrä sekä hitaat ruokinnan muutokset. Tarvittaessa voidaan lisätä pötsiä puskuroivia rehuaineita.

Maidon rasvapitoisuus nousee myös rasvalla. Lehmän laihtuessa maidon rasva nousee, koska kudosrasvoja vapautuu ja osa niistä siirtyy verestä maitorasvaan. Rehun rasvoista maitoon siirtyvät tehokkaimmin kovat, pötsisuojatut rasvat. Kasviöljyt eivät toimi samalla tavalla. Suurina määrinä kasviöljy on haitallista pötsimikrobeille, ja varsinkin hapanpötsin ja kasviöljyjen yhdistelmä alentaa maidon rasvapitoisuutta.

Valkuaispitoisuutta tukee runsas tärkkelyksen ja verensokerin esiaineiden saanti. Rehutuotteista maidon hyviä pitoisuuksia tukevat esimerkiksi Auto-Krossi 3 ja 4 -täysrehut sekä Energia-Krono -puolitiiviste, joissa on runsaasti energiaa hyvien pitoisuuksien tuottamiseen hyvän maidontuotannon ohella.

Kaikki kohdalleen
Tasapainoinen ruokinta turvaa lehmien terveyttä, tuotosta ja hyviä maidon pitoisuuksia. Lähtökohtana on omien rehujen analysointi ja sopiva täydentäminen tilan tavoitteiden mukaisesti. Tänä vuonna säilörehujen keskimääräinen laatu näyttää hyvältä. Omat rehut kannattaa silti analysoida, jotta niille voidaan löytää tai suunnitella paras mahdollinen täydennysrehu. Hyvää säilörehua on helppo täydentää. Kun kaikki on kohdallaan, lehmät pysyvät terveinä ja maitoa tulee.