Hännänpurennalle loppu Pekoni Breakilla

Hännänpurennalle stoppi Pekoni Breakilla

Hännänpurenta on sikojen käyttäytymishäiriö, joka heikentää eläinten hyvinvointia ja lihantuotannon kannattavuutta. Hännänpurenta aiheuttaa tuotantotappioita hidastamalla sikojen päiväkasvua, kasvattamalla eläinten lääkintäkuluja ja heikentämällä ruhon teuraslaatua.

Suomen Rehun Pekoni Break on tutkitusti tehokas hännänpurentatilanteiden rauhoittaja. Sitä annostellaan lisärehuna karsinaan vapaasti sikojen ruokahalun mukaan ja annostelua jatketaan, kunnes tilanne on rauhoittunut. Pekoni Breakin annosteluun on kehitetty myös laite, joka säätyy automaattisesti sikojen käyttäytymisen mukaan.

Break-virikeannostin

Virikeannostin on erityisesti Pekoni Breakin annosteluun kehitetty laite. Se toimii sekä virikeleluna että rehuannostimena. Häiriökäyttäytyjät kohdistavat aggressionsa laitteesta riippuvaan ketjuun ja varistavat rehua ulottuvilleen. Annostimen avulla kerta-annos voidaan jakaa pidemmälle aikajaksolle, jolloin rehu ei sotkeudu tai kulkeudu ritilän alle eläinten ulottumattomiin.

 

Käyttöohjeet

Normaalitilanteessa virikeannostin ei alkuinnostuksen lisäksi herätä sioissa erityistä kiinnostusta. Alkavaa häiriökäyttäytymistä voi testata siirtelemällä annostinta rauhattomiin karsinoihin. Jos ketjuun kohdistuu raivokasta mielenkiintoa, hännänpurenta saadaan ennaltaehkäistyä täyttämällä säiliö puolilleen aamuin illoin. Selvässä hännänpurentatilanteessa säiliö täytetään kokonaan. Normaalisti hännänpurenta loppuu heti ja tilanne rauhoittuu parissa päivässä. Tuote lakkaa maistumasta ja kiinnostus ketjuun vähenee, kun häiriötilanne on ohi. Säiliötä kannattaa pitää ladattuna vielä viikon verran, vaikka tuotetta kuluu vähän. Usein varsinaisia purijoita on vain yksi, jolloin pieni kulutus ei kerro todellista tarvetta.

 
Virikeannostimen asennus
Säädä säiliön korkeus niin, että se on helppo täyttää.

Asennusohjeet: Virikeannostimen runkoketju ripustetaan kattoon kiinnitetyn saparokoukun varaan niin korkealle, että ketjun alapää asettuu 5–30 cm lattiapinnan yläpuolelle. Kun haluttu korkeussäätö on valittu, asetetaan vapaana oleva palohaka saparokoukun läpäisemään lenkkiin merkiksi. Uutta korkeussäätöä ei tarvita, kun annostinta siirrettäessä palohaka asetetaan seuraavan karsinan saparokoukkuun.

Annostimen sijainniksi valitaan kiinteän lattian kohdalla oleva vilkasliikenteinen ja puhtaana pysyvä paikka, jossa siat heiluttavat ketjua ohikulkiessaan. Annostin asennetaan mielellään hoitokäytävän puoleiseen reunaan noin puolen metrin etäisyydelle aitarakenteista.

Säiliön korkeus säädetään niin, että se on helppo täyttää. On myös tärkeä huolehtia, ettei sika pääse roikkumaan säiliön yläreunan varaan jaloillaan tai suullaan, jolloin kattokoukun kiinnitys saattaa pettää.

Ketjuun asennetun jousen vetovastus on n. 6 kg. Ketjun koko ja muoto on valittu niin, ettei sika pysty vetämään ketjua yli kymmenen kilon voimalla. Jousen takaisinpäin vetävä voima tekee sian hampailla saamasta otteesta huteran, jolloin käytännössä kattokoukkuun kohdistuu vain muutaman kilon vetovoima.

 
Virikeannostimen asennus
Ketjuun asennettu jousi säätelee annostimen liikettä. Jousen vetovastus on 6 kg.

Pekoni Breakin annostelua voidaan tarvittaessa hidastaa sijoittamalla muoviholkki säiliön sisäpuolelle niin, että ketju kulkee sekä holkin että pohjareiän läpi.

Jos säiliö halutaan normaalia alemmaksi, esimerkiksi vieroitusosastolla, toista vapaana olevaa palohakaa voidaan käyttää säiliön alapuolisen ketjun kuromiseen lyhyemmäksi. Näin ketju saadaan nostettua lattian yläpuolelle. Ketjun kurominen on tehtävä aivan säiliön alapuolelle, jotta siat eivät ylety solmukohtaan ja saa siitä liian hyvää otetta. Jos järjestely on pysyvä, ketju kannattaa katkaista sopivan mittaiseksi.

Sikojen ulottuvilla olevaa ketjua ei saa muuttaa erilaiseksi eikä ketjuun saa kiinnittää mitään tarttumista helpottavaa osaa, jottei kattokoukkuun kohdistu liian suurta vetovoimaa.

Normaalitilanteessa hännänpurennan kurissapitämiseen riittää yksi annostin viittä karsinaa kohti. Saparokoukut asennetaan valmiiksi jokaisen karsinan kattoon ja annostimia siirrellään tarpeen mukaan karsinasta toiseen.

 

Hännänpurentaongelman kokonaisvaltainen hoito vaatii aina myös häiriöön johtaneiden olosuhteiden selvittämistä ja korjaamista.

 

Viimeksi katsomani tuotteet