Hankkijan tuotekehitys alan edelläkävijänä


Hankkijalla rehujen tuotekehitys lähtee aina todellisista asiakastarpeista ja poikkitieteellisyys on yksi sen vahvuuksista. Rehumaailmaan onkin tuotettu poikkeuksellinen määrä uudistuksia, jotka näkyvät myös Suomen ulkopuolella.

Kotieläintuottajan arjessa rehujen toimivuus, hinta ja rakeen laatu näkyvät joka päivä. Rehurakeen sisällä oleva tuotekehitys on vaikeammin nähtävissä tai eriteltävissä. Rehujen valintaa tehdessään useimmat ovat sitä mieltä, että tuotekehitys on yksi tärkeimmistä valintaperusteista. Hinta ja toimivuus on pakko olla kunnossa, mutta tuotekehityksen taso ja jatkuvuus on ratkaisevaa. Mietin usein, miten tuotekehityksen tasoa voi mitata ja kuinka olemme siinä onnistuneet.

 

Asiakastarpeista todennettuihin asiakashyötyihin

Jokainen muodostaa käsityksensä rehuyrityksen tuotekehityksen tasosta yksilöllisesti. Uskoisin seuraavien kysymysten olevan kaikille tärkeitä: Vastaako rehutehtaan tuotekehitys omiin tarpeisiini, voiko siihen luottaa ja tukeeko se toimintani kannattavuuden kehittämistä myös jatkossa?

Hankkijalla rehujen tuotekehitys lähtee aina todellisista asiakastarpeista, ei myynnin tai markkinoinnin tarpeista saada uutta puhuttavaa. Selvitämme asiakastarpeet ja kohdistamme panokset hankkeisiin, jotka onnistuessaan tuottavat todellisia asiakashyötyjä. Teemme keskivertorehuyritystä paljon enemmän koetoimintaa rehu-uudistusten asiakashyötyjen ja luotettavuuden varmistamiseksi. Yksi koe ei meille riitä. Laaja, kansainvälinen tutkimusverkosto ja yhteistyö suomalaisten tutkijoiden ja kotieläintilojen kanssa antaa meille tähän muita kotimaisia rehuyrityksiä paremmat mahdollisuudet. Verkoston avulla pystymme jakamaan koekustannuksia ja tekemään vähemmällä enemmän. Teemme sekä tieteellisiä, julkaisukelpoisia kokeita että tuloksia varmentavia tilatestejä. Julkaisemme tutkimustuloksia jatkuvasti tieteellisissä sarjoissa, mikä kertoo yksiselitteisesti tulosten luotettavuudesta ja painoarvosta.

Poikkitieteellisyys on yksi Hankkijan rehujen tuotekehitystä erilaistavista tekijöistä. Olemme vuosien mittaan koonneet kansainvälisen tutkimusverkoston, johon kuuluu ruokinta-asiantuntijoiden lisäksi mikrobiologeja, eläinlääkäreitä, biokemistejä ja muiden alojen osaajia. Verkoston avulla teemme ruokintakokeiden lisäksi kokeita toimintamekanismeista suoli- ja pötsitasolla. Ymmärrys siitä, miten jokin aine tai rehu toimii, antaa lisää varmuutta tuotteen oikealle käytölle ja luotettavuutta sen hyödyistä.

 

Hankkijan Suomen Rehun tuotekehitys on muuttanut rehumaailmaa Yli 30-vuotisen rehu-urani aikana olen nähnyt markkinoilla monenlaista rehu-uudistusta. Ainoastaan todellisia asiakashyötyjä tuoneet uudistukset ovat jääneet elämään. Hankkijan Suomen Rehun tuotekehitys on tuottanut poikkeuksellisen määrän pysyviä muutoksia rehumaailmaan, jotka näkyvät myös Suomen ulkopuolella. Rehuentsyymien ja betaiinin kehitystyö aloitettiin aikanaan Suomen Rehussa. Ne ovat säilyneet rehuissamme kymmeniä vuosia ja vakiinnuttaneet paikkansa kotieläinrehuissa ympäri maailmaa. Toimme ensimmäisten joukossa maailmassa rihlajauhetun ja kokojyväviljan käytön siipikarjan rehuihin ja valssatun viljan sianrehuihin. Antibioottien käytön vähenemisen myötä karkeamman viljan käyttö lisääntyy nyt eri puolilla maailmaa. Acetona-rehukonsepti pysyy ja paranee. Progutin käyttö on jatkunut toistakymmentä vuotta ja sen vienti kasvaa tasaisesti. Progresin käyttö alkoi siipikarjan rehuista ja on nyt laajentunut sikojen, vasikoiden ja lehmien ruokintaan. Sen vientikehitys on ylittänyt odotukset.

Kansainvälisen tutkimus- ja kumppaniverkostomme kautta olemme saaneet koko ajan uutta tietoa ja kyenneet soveltamaan sitä ensimmäisenä Suomessa. Naudanrehujen OIV-arvot, ohutsuolessa sulavat aminohapot sioille ja siipikarjalle, sulava fosfori ja monet muut ruokintaa tehostaneet uudistukset näkyivät ensimmäisinä Hankkijan rehuissa.

Kyky uudistua ja tuottaa asiakashyötyjä vaatii jatkuvaa työtä ja osaavia kumppaneita

Kotimaisten kumppaneiden ohella kansainvälinen verkostomme antaa meille vahvuutta uudistua ja tukea asiakkaidemme menestymistä myös jatkossa. Sen avulla meillä on aina uusin tieto käytettävissä ja pystymme testaamaan uudistuksia tehokkaammin kuin yksin olisi mahdollista. Eurooppalaiset kumppanit, kuten Schothorst Feed Research, Ghentin Yliopisto ja Hannoverin Yliopisto, ovat meille tärkeimpiä, mutta viennin laajeneminen uusille alueille tuo meille tutkimuskumppaneita myös muualta maailmasta.

Useimmista rehuyrityksistä poiketen Hankkija tekee myös jatkossa uraauurtavien, korkeamman riskin tuotteiden kehitystyötä. Aloitimme vuoden alussa uuden kolmivuotisen kehitysprojektin, jonka tavoitteena on kehittää uusia funktionaalisia rehuaineita sekä aikaansaada lisää vientituloja ja työpaikkoja Suomeen. Uusien tuotteiden avulla haluamme edistää kotieläintuotannon kestävyyttä ja kuluttajan mahdollisuuksia puhtaampien ja turvallisempien elintarvikkeiden saantiin. Hankkija sai projektille poikkeuksellisen 40  % avustuksen Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä. Rahoituspäätökseen vaikutti projektin tutkimuksellinen luonne ja kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen. Luultavasti osaltaan myös se, että Tekesin aiemmin rahoittamat projektit ovat Hankkijalla aina tuottaneet uuden markkinoille saatetun rehuinnovaation.

Merkittävimpien Hankkijan rehu-uudistusten asiakashyödyt on aina todennettu tutkitusti suolen tai pötsin sisältä lihantuotantoon tai maitoon asti erilaisissa olosuhteissa. Siksi niiden toimivuuteen voi luottaa.