Kuivan kesän ruiskutusohjeita

Näin onnistut kuivan kesän rikkakasvien torjunnassa

Kuivan kesän ruiskutusohjeita
Kuivana kesänä rikkakasviaineilla ja hivenravinteilla saadaan paras teho, kun ne ruiskutetaan varhain aamulla tai myöhään illalla. Päiväruiskutuksia kannattaa välttää.

Kuiva alkukesä on haasteellinen rikkakasvien torjunnan kannalta. Aukkoiset kasvustot sekä kuiva ja lämmin sää laittavat ruiskuttajan taidot koetukselle. Kuivana kesänä rikkakasvit ovat sitkeitä torjua. Ne kasvavat hitaasti ja muodostavat paksun vahakerroksen estääkseen kosteuden haihtumista. Tämä toimii esteenä myös rikkakasvien torjunta-aineita vastaan. Kuivuus ja lämpö hidastavat tai pysäyttävät rikkojen aineenvaihdunnan ja heikentävät näin torjunta-aineen kulkeutumista. Oikea ruiskutuksen ajoitus, oikea ainevalinta ja sääolojen huomioiminen mahdollistavat hyvän lopputuloksen kuivissakin oloissa.

Kuivan kesän rikkakasvientorjunnassa kannattaa huomioida seuraavat seikat:

1. Tuotteen käyttömäärästä ei kannata tinkiä. Käytä kuivissa oloissa etiketin suurinta käyttömäärää. Pienet käyttömäärät toimivat hyvin edullisissa oloissa, mutta eivät anna riittävää tehoa kuivissa oloissa.

2. Käytä suurinta kiinnitemäärää tuotteilla, joille sitä etiketissä suositellaan. Kiinnitteet hidastavat kasvinsuojeluaineen kuivumista lehden pinnalla, ja se auttaa tuotteen imeytymistä lehteen. Kiinnitteet varmistavat myös kasvinsuojeluaineen tasaisen leviämisen rikkojen lehdillä, mikä sekin tehostaa tuotteen imeytymistä rikkakasviin.

3. Gramma-aineet antavat hyvän tehon kuivissakin oloissa. Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Ratio 50 ST, Ratio Combo ja Ally 50 ST.

4. Riskiseoksia kannattaa välttää. Kahden aineen seos on riskitön, kolmeen aineen seos lisää riskiä. Eri kasvinsuojeluaineiden sekoitettavuudesta löytyy tietoa esimerkiksi Kasvuohjelma-tuoteluettelosta, Bernerin kasvinsuojeluoppaasta ja ProAgrian kasvinsuojeluoppaasta.

5. Pieni vesimäärä ruiskutuksessa lisää vioitusriskiä.

6. Ajoita rikkakasviruiskutus varhaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan. Yöllinen ilmankosteus muuttaa rikkakasvien lehtiä paremmin torjunta-ainetta läpäiseväksi. Rikkakasvien aineenvaihdunta on aamulla vilkasta ja tehoaine kulkeutuu tehokkaammin kasvupisteisiin.

7. Paras ajankohta myös hivenravinteiden (esim. Mangaanisulfaatti, Mangaanikelaatti, Hivenliuos 1, Hivenliuos 2000) ruiskuttamiseen on varhain aamulla tai myöhään illalla. Suuri ilmankosteus tehostaa ravinteiden imeytymistä viljan lehtiin. Hivenravinteiden soveltuvuus seoksiin eri rikkakasviaineiden kanssa selviää mm. Kasvuohjelma tuoteluettelosta.

8. Epätasaisesti orastuneilla lohkoilla rikkakasvientorjuntaa kannattaa viivästyttää. Aukkoisessa kasvustossa rikkakasveja taimettuu pitkällä aikavälillä.

9. Hukkakauran torjunnassa ei kannata hätäillä. Kuivissa oloissa hukkakauroja orastuu pitkin alkukesää. Pyri ajoittamaan ruiskutus niin, että viimeisenäkin itäneet hukkakaurayksilöt
saavat torjunta-ainetta lehdilleen. Kuivissa oloissa hukkakauraruiskutus kannattaa tehdä erillisenä ruiskutuksena esim. Axialilla viljan korrenkasvun aikana.