Hankkija mukana Puhdas Itämeri -hankkeessa

Puhdas Itämeri John Nurmisen säätiö

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on saada aikaan näkyvä parannus Itämeren tilaan vähentämällä mereen päätyvien ravinteiden määrää ja siten ehkäistä meren rehevöitymistä. Tavoitteen saavuttamiseksi säätiön hankkeissa tehostetaan ravinteiden poistoa jätevesistä sekä muista lähteistä ja pienennetään näin ravinnepäästöjä koko Itämeren valuma-alueella.

Hankkeen toimet kohdistetaan sinne, missä pienimmällä kustannuksella on saatavissa aikaan suurin positiivinen ympäristövaikutus. Itämeri-hankkeen yhtenä tavoitteena on vähentää ravinteiden kulkeutumista Itämereen.

John Nurmisen Säätiö ja Ympäristöministeriö rahoittavat maanparannuskipsin levittämistä vesiensuojelutoimena Vantaanjoen valuma-alueella heinä-lokakuussa 2019. Hankkija on solminut säätiön kanssa yhteistyösopimuksen, jossa se vastaa kipsin toimittamisesta sekä levittämisestä viljelijöiden pelloille.

Koordinoimalla kipsin kuljetukset sekä levitykset pelloille, on Hankkija mukana Itämeren suojelussa.