Nurmen Kasvuohjelmalla huipputuloksiin

Hankkijan Nurmen Kasvuohjelma on pyörinyt nykymuodossaan noin kaksi vuotta. Kasvuohjelman toiminnan ytimenä on nurmentuotannon tehostaminen ja sadon sekä laadun optimointi niin kasvuolosuhteiden kuin ruokinnankin näkökulmasta. Nyt kahden kasvukauden jälkeen voi todeta, että tulokset ovat lupaavia ja nurmessa on paljon mahdollisuuksia.

kuva 1. YaraVita Amazinc -käsittely nosti säilörehun sinkkipitoisuutta 50–100 %.

Perustaminen, siemenseokset ja lannoitus avainasemassa Suomessa on perinteisesti panostettu laadukkaiden timoteilajikkeiden jalostamiseen ja ne luovat tänäkin päivänä luotettavimman pohjan laadukkaille seoksille. Kasvuolosuhteista, maalajista ja sijainnista riippuen tätä voidaan täydentää muilla nurmikasveilla.

Tilakohtaisten nurmiseosten kysyntä on jatkanut kasvuaan. Hankkijan tekemät nurmiseossuunnitelmat perustuvat Borealin virallisiin lajikekokeisiin, joiden avulla seoksen ruokinnallisia arvoja voidaan arvioida jo suunnitteluvaiheessa.

kuva 2. YaraVita Amazinc -käsittely nosti säilörehun mangaanipitoisuutta 35–90 %.

Seoksen lopulliseen koostumukseen vaikuttavat kasvuolosuhteet, ruokinnalliset tavoitteet sekä asiakkaan omat kiinnostuksen kohteet.

Monipuolinen lannoitus nostaa satotasoja, mutta parantaa myös nurmen ruokinnallisia arvoja. Paremmat rehuarvot voidaan ottaa huomioon ruokintaa suunniteltaessa ja säästöjä tulee, kun nurmea täydennetään oikealla tavalla.

Hankkijan ja Yaran yhteiskokeissa Kotkaniemessä monipuolinen lannoitus nosti säilörehun hivenainepitoisuuksia kymmeniä prosentteja ja samalla saatiin suurempi sato (kuvat 1 ja 2).

kuva 3. Kasvuohjelman mukainen lannoitus tuotti 3000 kg KA suuremman hehtaarisadon.

Siilinjärven kokeessa Kasvuohjelman mukaisella lannoituksella saatiin 3000 kg ka lisää satoa alueen tavanomaiseen käsittelyyn verrattuna (kuva 3).

Tällä on merkittävä vaikutus nurmen tuotantokustannukseen. 50 lypsylehmän karjassa tulos merkitsee vuositasolla noin 10 000 €:n säästöä rehukustannuksessa. Samalla säästyy 10 hehtaaria peltoa muuhun käyttöön.