Hankkijan koetoimintaa Elimäellä

Valtaosa Suomen vuoden 2018 testauksesta tehtiin Elimäellä Ylä-Rakkolan tilalla. Testausaineistoa on kylvetty myös Halikkoon ja Seinäjoelle. Syysviljojen testaus hoidetaan Yaran koetilalla Vihdissä. Koekentällä tehdään monenlaisia toimia kauden aikana. Pellon muokkauksen, lannoituksen, jyräyksen ja kasvinsuojelun toteutti talon oma väki: Timo Ylä-Rakkola, Päivi ja Madleena Ollila. Koeruutujen kylvön, rajauksen, havainnoinnin ja puinnin teki Hankkijan väki. Elimäen kentällä kasvoi useassa jalostusvaiheessa olevaa aineistoa.

Koetoiminta Hankkija
Ruuduilla on esittelyssä nykyiset myynnissä olevat uutuuslajikkeet. Päästyään havaintokaistalle asti jalosteelle on keksitty nimi ja se on käynyt lävitse viralliset lajikekokeet. Havaintokaistoilla pidetään Hankkijan Kasvun Paikka -tilaisuudet kesällä. Kenttä on koko kasvukauden yleisölle avoin. Viereisen sivun lajikevertailu on tulosta tältä kentältä.

1. Jalostusaineisto

Valtaosa pellon koeruuduista on 6-tahoisen ohran jalostusaineistoa. Siemenet tulivat Tanskasta. Suomessa tehdään lajikkeiden valintatyö. Ruuduista otetaan tähkät myöhemmin muodostettavalle jalostajansiemenelle. Jokaisesta ruudusta tehdään lukuisat havainnot. Kuvan ottamisen aikoihin oltiin puimassa. Puinnin jälkeen sadon määrä ja laatu analysoitiin. Tulosten perusteella tehdään valinnat kesän 2019 kylvöille. Kentästä pääsee jatkoon vain noin sata lajikekandidaattia.

2. 2-tahoisen ohran, kauran ja kevätvehnän kenttäkoe

Tämän kentän lajikkeet ovat olleet pitkään valinnan ja testauksen kohteena, joten jäljelle on jäänyt vain kaikkein lupaavimmat jalosteet. Täältä löytyvät lajikkeet kansallisiin virallisiin lajikekokeisiin. Vastaavat kokeet on kylvetty Seinäjoelle ja Halikkoon sekä kaikkiin Itämeren alueen maihin.

3. Tautien testaus

Tälle kentälle on kylvetty pienet ruudut samoista jalosteista, jotka kasvavat jalostuskentällä. Näille ruuduille ei tehty tautitorjuntaa, jolloin päästään tekemään arvioita jalosteen tautienkestävyydestä.

4. Havaintokaistat

Ruuduilla on esittelyssä nykyiset myynnissä olevat uutuuslajikkeet. Päästyään havaintokaistalle asti jalosteelle on keksitty nimi ja se on käynyt lävitse viralliset lajikekokeet. Havaintokaistoilla pidetään Hankkijan Kasvun Paikka -tilaisuudet kesällä. Kenttä on koko kasvukauden yleisölle avoin.