Hankkijan Luomulannoite 3-1-3 -peltokokeessa Elimäellä

Emma Iiliäisen luomutilalle on perustettu JustusBOR -ohralohkolle ja MeeriBOR-kauralohkolle koeasetelma, jossa lannoitteena käytetään Hankkijan Luomulannoite 3-1-3. Viljojen ravinnetarpeet täydennetään YaraVita-lehtilannoituksella.

Tilan pellot ovat olleet luonnonmukaisessa tuotannossa vuodesta 1996 alkaen. Reilun 50 hehtaarin alalla viljellään luonnonmukaisin menetelmin viljoja. Emman aviomies Jussi Iiliäinen vastaa tilan peltotöistä. Jussin mielestä luonnonmukaisen tuotannon hyvä puoli on se, että kasvinsuojeluaineiden käyttö ei ole sallittua. Kokemustensa mukaan luonnonmukaisessa viljelyssä haasteena on pitää kestorikkakasvit viljelykierron avulla pois pelloista. Hän mainitsee myös, että maan ravinnetaseen ylläpitäminen vaatii osaamista, kun karjanlannan saanti eläintilojen vähentyessä on vaikeampaa. Tilalla on käytetty karjanlantaa täydentämään viljelykierrosta saatavia ravinteita. Tähän mennessä kasvien lannoituksessa ei ole käytetty orgaanisia lannoitteita. Jussi näkee, että tulevaisuudessa orgaanisten lannoitteiden merkitys luonnonmukaisessa tuotannossa kasvaa, kun karjanlannan saanti vaikeutuu.

 

Maan kasvukunnolla on merkitystä

Jussi kertoo, että luomussa olevilla lohkoilla on keskitytty parantamaan maan kasvukuntoa, jotta viljelykasveista saadaan mahdollisimman hyvä sato. Lohkojen ojat on kaivettu sekä salaojat on kunnostettu. Viljojen lisäksi pelloilla viljellään monipuolisia nurmiseoksia.

Tilalla on tarkoitus luopua kokonaan kynnöstä maanmuokkauksessa. Syksyllä lohkot pääsääntöisesti kultivoidaan ja keväällä rikkakasvien idätyksen jälkeen pellot muokataan hanhenjalkaäkeellä kylvöä varten.

 

Kierrätyslannoitteesta ravinteita ohralle ja kauralle

Justus- ja Meeri-lohkojen koeasetelmassa lohko lannoitettiin Hankkijan Luomulannoite 3-1-3:lla 1 000 kg/ha. Ennen varsinaista kylvöä lannoitetta levitettiin lohkoille pintalevityksenä. Kylvön yhteydessä lannoitetta meni kylvökoneen kautta 450 kg/ha. Pieni osa lannoitteesta levitettiin vielä pintaan kylvöjen jälkeen. Kylvölannoitusta täydennetään YaraVita-lehtilannoituksella. Kasvustoista on otettu Yara Megalab-analyysit 24.6.2019. Analyysi antaa suosituksen lehtilannoitusta varten.
Lohkoille jätettiin 0-ruudut, jotka eivät ole saaneet kylvölannoitusta eivätkä YaraVita-lehtilannoitusta. Lannoittamattomien ruutujen avulla voidaan seurata kasvustojen ravinteiden saantia.

Lohkoilla pidetään Luomu pellonpiennar-tilaisuus keskiviikkona 7.8.2019 klo 13.
Justus- ja Meeri lohkot sijaitsevat osoitteessa Takamaantie 109, Elimäki.

Kylvö: 8.6.2019
Lajikkeet: JustusBOR -ohra ja MeeriBOR -kaura
Lannoitus: 1 000 kg/ha Hankkijan Luomulannoite 3-1-3
Lehtilannoitus: YaraVita Brassiterel Pro 3 l/ha