Kasvun Paikka -tapahtuma: Syysviljapäivä Kotkaniemessä

Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla pidettiin 28.5.2019 Kasvun Paikka-tilaisuus syysviljaruutujen äärellä. Lajikkeista ruuduilla olivat BotnicaBOR ja Skagen syysvehnät ja sekä Dankowskie Turkus ja KWS Vinetto syysrukiit.

Rukiit olivat tapahtuman aikaan tähkällä ja syysvehnät kasvoivat kortta. Syysviljakasvustot ovat tänä vuonna kasvaneet hyvin, joten kasvustojen tautisuojaus ja täydennyslannoitus ovat sadonmuodostuksen kannalta oleelliset toimenpiteet. Syysvehnän tautitorjunta Elatus Eralla tehdään lippulehdelle (T2-vaiheessa), jolloin ylimmät lehdet sekä tähkä jaksavat vihreinä muodostaa satoa. Syysvehnien tähkäsääskien torjuntaan (Karate Zeon) voidaan yhdistää YaraVita Thiotrac-käsittely. Syysrukiiden tautien torjunta tehdään vehnän tapaan Elatus Eralla lippulehtivaiheessa.

 

Syysviljat ovat satoisia ja käyttävät paljon ravinteita

Syysviljojen lannoitus syksyllä tähtää hyvään talvehtimiseen. Tavoitteena on vahvajuurinen oras, siksi riittävä fosfori, kalium ja mangaanilannoitus on tarpeen. YaraMila Y 6 sopii useimmiten syysviljojen lannoitteeksi syksyllä. Mangaania annetaan YaraVita Mantrac Pro ruiskutuksena, kun oras alkaa peittää maan.

Syysviljat lähtevät kasvuun heti, kun ilmat lämpenevät. Ensimmäisellä lannoituksella varmistetaan hyvä kasvustartti ja autetaan syysvehnää pensomaan. Ruis kasvattaa sivuversot jo syksyllä. YaraBela Suomensalpietari on sopiva lannoite ensimmäiseen lannoitukseen heti, kun pellon pinta kantaa traktoria. Mikäli kaliumluku on lohkolla matala lisälannoitukseen kannattaa käyttää YaraMila NK1 tai kun tarvitaan lisää rikkiä YaraBela Sulfan on oikea valinta.

Käytettävä lannoitemäärä levityskertaa kohti määräytyy kasvuston kunnon ja sadon käyttötarkoituksen mukaan. Suuri typpimäärä ensimmäisessä levityksessä lisää kasvuston rehevyyttä ja satotasoa. Valkuaista nostetaan tekemällä viimeinen lannoituskerta vasta jyvän täyttyessä. Rukiin lannoitus kannattaa tehdä kahdessa osassa ja syysvehnän kolmessa osassa.