Uusia lajikkeita ensi kevään kylvöille!

Hankkijalla on useita laadukkaita kevätviljojen uutuuslajikkeita ensi kevään kylvöille. Uusista kevätvehnistä löytyy lajikkeita viljelyyn mylly- ja elintarviketeollisuuteen. Aitoa päätyypin kevätvehnää edustaa satoisa KreiviBOR. Se on leivontalaadultaan premium-tason lajike, jonka sitko poikkeaa laatuominaisuuksiltaan tavanomaisista myllyvehnistä parantaen vaivauksenkestävyyttä ja kimmoisuutta. Myöhäisempiin lajikkeisiin verrattuna Kreivi on kilpailukykyinen ja hyvä sadontuottaja. Sibelius on mielenkiintoinen uutuus, sillä se on yksi satoisimmista myöhäisen kasvuajan lajikkeista. Muihin myöhäisiin vehniin verrattuna sen sakoluku on korkea ja sen valkuaispitoisuus on erinomaisella tasolla. Kokonaisuutta täydentää vahva korsi. Aikainen ja erittäin satoisa HelmiBOR soveltuu viljelyyn aina IV-vyöhykkeelle saakka. Lajikkeen taudinkesto ja laatuominaisuudet ovat hyvät.

Monitahoisista ohrista on kolme uutuuslajiketta: VerttiBOR, Uljas ja EverstiBOR. Vertti on satoisa aikainen lajike. Sadon laatuominaisuuksiltaan se on monitahoisten ohrien parhaimmistoa. Kokonaisuutta täydentää taudinkesto, joka on monitahoisten ohrien eliittiä, ja vahva korsi. Uljas on erittäin mielenkiintoinen rehuohra uutuus ja potentiaalinen tärkkelystuotantoon, sen lajitteluaste on virallisten kokeiden perusteella 90 (> 2,5 mm seula) ollen monitahoisten ohrien paras. Lajikkeen hehtolitrapaino ja valkuaispitoisuus ovat korkeat sekä taudinkesto erityisesti verkkolaikkua vastaan on hyvä. Eversti on suurijyväinen ja tuhannenjyvänpaino on monitahoisten ohrien yksi parhaimmista. Sadon tärkkelyspitoisuus on korkea ja valkuainen 11,5 % -tasolla. Lajike sietää happamia kasvuoloja.

Nousu on satoisin aikainen kaksitahoinen ohra. Lajikkeen ominaisuuksia ovat mahtavan suuri jyvä, matala valkuainen ja vahva korsi. Verkkolaikkua ja rengaslaikkutauteja vastaa taudinkesto on hyvä. Nousu on potentiaalinen mallasohra ja erinomainen rehu- ja tärkkelysohra.

Härkäpapuvalikoimassa ovat kasvuajaltaan aikainen SampoBOR ja satoisa, myöhäisempi lajike LouhiBOR. Molemmat lajikkeet soveltuvat elintarvike- ja rehukäyttöön. Sampo on satoisa lajike, jonka ominaisuutena on tuottaa pienisiemenistä satoa, mikä helpottaa puintia ja kuivausta. Virallisissa lajikekokeissa Louhen valkuaissato on ollut tulosten perusteella erittäin korkea. Louhen kasvuaika on vanhan ja tutun Kontun luokkaa, mutta on selkeästi sitä satoisampi ja isojyväisempi.
 
Havaintokaista tulokset