Laihia ja Vähäkyrö 2020

Pohjanmaalla Hankkijan Kasvuohjelmalla on peltokokeita kahdella eri koepaikalla, joissa testataan nykyisiä ja tulevia lajikkeita sekä Kasvuohjelmia!

 

Lajikkeet:

  • Ohrat: VerttiBOR ,HermanniBOR, Uljas, Rødhette, EverstiBOR ,Feedway, Eastway ja FennicaBOR
  • Kaurat: NellaBOR, Taika BOR ja Harmony
  • Kevätvehnät: IisakkiBOR, HelmiBOR ja Sibelius
 

Kasvuohjelma testasi toista vuotta lajikkeita ja viljelytoimenpiteitä Laihian viljavilla pelloilla. Laihialla sijaitsee Nordic Seed:in lajikekokeiden pohjoisin koekenttä sekä Kasvuohjelman havaintoruudut, joilla testataan jo valikoimissa olevia lajikkeita. Havaintoruuduilta saavutettiin vuonna 2019 loistavia koetuloksia erityisesti monitahoisilla ohrilla, kuten Rødhettellä (yli 10 tn /ha) ja Uljaksella. Mennyt kasvukausi 2020 oli monelta osin hyvin erilainen viimevuotiseen verrattuna, mutta uutuus-lajikkeet osoittivat sadontuottokykynsä myös kuivissa ja haastavissa olosuhteissa.

Laihialla ruutujen kylvö tapahtui 5. toukokuuta. Kasvukauden alku oli hyvin viileä ja kasvuun lähtö oli hidasta vaikka kylvöjen jälkeen saatiin myös reippaita sateita (FieldSensen säädata). Viileän sään ja yöpakkasten vuoksi myös maan lämpötila pysyi alhaisena, jolloin siementen itäminen ja orastuminen oli hidasta ja viljat eivät päässeet hyödyntämään maassa olevaa kosteutta. Lämpösummaa alkoi kertymään vasta toukokuun lopussa. Säätyyppi muuttui kesän edetessä vähäsateiseksi ja helteiseksi, jolloin viljakasvustot lähtivät vauhdikkaaseen kasvuun, mutta kärsivät pian kuivuusstressistä. Viljojen sivuversojen muodostuminen, sekä tähkien jyvälukumäärä jäi tästä johtuen vähäiseksi. Kesäkuun lopussa alkoi sateinen jakso, jolloin lämpötilan viilentyessä viljat versoivat voimakkaasti. Pääversojen tuleentuessa kasvustoissa oli runsaasti sivuversoja, jotka olivat selvästi jäljessä kasvin normaalista kehitysrytmistä. Sivuversojen valmistumista jouduttiin odottamaan kaikilla viljalajeilla, joka aiheutti haasteita sadonkorjuuseen.

 
FieldSense- sääaseman keräämä säädata kasvukaudelta havaintoruutupellolla. Ylemmässä kuvaajassa ilman-ja maan lämpötila sekä lämpösumma. Alemmassa kuvaajassa sadekertymä päivä- ja viikkokohtaisesti.

Rødhette on Graminorin jalostama monitahoinen ohra, joka on vakuuttanut satoisuudellaan erityisesti Pohjanmaalla. Rødhettellä on vankka korsi, sen lakoprosentti virallisissa lajikekokeissa on 2,8. Vuonna 2019 Rødhette tuotti jopa yli 10 tonnin hehtaarisadon Kasvuohjelmakokeissa. Tällä kasvukaudella kasvuolosuhteet olivat selvästi haastavammat ja näin korkeisiin huippusatoihin ei päästy. Rødhette tuotti kuivissa kasvuolosuhteissa yli viiden tonnin hehtaarisadon ollen Laihian havaintoruuduilla satoisin monitahoinen ohra.

 

Helmi on aikaisuutensa nähden satoisa kevätvehnä, joka soveltuu viljeltäväksi koko kevätvehnän viljelyalueelle. Satoisuuden lisäksi Helmillä on luja korsi. Lajikkeen laatuominaisuudet ovat hyvällä tasolla, jonka vuoksi se soveltuu myllyvehnäksi. Satoisuuden ja valkuaispitoisuuden vuoksi myös erinomainen rehuvehnä. Kasvuohjelman mukaisilla viljelytoimenpiteillä saatiin hyvät vasteet sadon ja laadun osalta.

 

Vähäkyrön kaistakokeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja sikatilan valkuaisen tuotantoon eri viljalajeilla ja eri lajikkeilla. Lannoituksessa käytetään sian lietettä täydennettynä mineraali- ja lehtilannoitteilla. Kasvuohjelman mukaisessa viljelyssä ennen kylvöä levitettiin 20 m3 sianlietettä, kylvön yhteydessä käytettiin YaraMila NK 2 lannoitetta 545 kg/ha. Rikkojen torjunta tehtiin Pixxaro EC 0,25 l/ha + Premium Classic SX 12 g/ha- seoksella. Rikkatorjunnan yhteydessä ruiskutettiin myös YaraVita Mantrac Pro 1,5 l/ha. Tautitorjunta tehtiin Elatus Era valmisteella 0,6l/ha. Kasvuolosuhteet olivat haastavat myös Vähäkyrön havaintokaistoilla, mutta hieman runsaammat sateet mahdollistivat ohrilla runsaammat sadot kuin Laihian koekentällä.

 

Feedway ohra on Nordic Seed:in jalostama huippusatoisa kaksitahoinen rehuohra, joka soveltuu Suomen kasvuoloihin todella hyvin! Feedway on pärjännyt useana vuonna Hankkijan havaintoruuduilla sekä virallisissa lajikekokeissa erityisen hyvin vaikka olosuhteet ovat olleet hyvin vaihtelevia. Feedway on lujakortinen lajike, jonka laatuominaisuudet ovat hyvällä tasolla. Viime vuonna Pohjanmaalla Feedway tuotti 2,5 korkeamman valkuaissadon koko Suomen keskiarvoon verrattuna. Feedway on tuottanut huippusatoja kaikilla maalajeilla sekä myös happamilla mailla.