Seuraa videoilta vehnän havaintokaistojen viljelytoimenpiteitä Halikossa

Kasvun paikka, vilja, Halikko

Halikossa sijaitsevilla havaintokaistoilla käydään lävitse toimenpiteet onnistuneeseen vehnän viljelyyn. Suuri ja laadullisesti hyvä vehnäsato saadaan tasapanoisella lannoituksella sekä kasvuston pitäminen yhteyttävänä koko kasvukauden ajan. Videoilla on yhteistyökumppaneiden vinkit onnistuneeseen vehnäsatoon.

Syngenta: Varsinais-Suomessa vehnän korrensäädekäsittely voidaan jakaa useampaan kertaan, jotta pienennetään riskiä. Vehnän tautitorjunta voidaan myös jakaa kahteen vaiheeseen. T1-vaiheessa Amistar-ruikutus ja tähkälletulovaiheessa kasvusto suojataan tauteja vastaan Elatus Eralla.

Yara: Talven aikana sateet ovat huuhtoneet osan ravinteista. Vehnäkasvustoja kannattaa tarkkailla, sillä tänä kesänä on huomattu rikin puutosoireita. Lannoitteeksi kannattaa valita rikkiä sisältävä lannoite ja YaraVita-lehtilannoitteilla pystytään korjaamaan hivenravinnepuutoksia. Vehnän korrenkasvun aikaan tehdyllä lisälannoituksella vaikutetaan sadon määrään.

Corteva: Kuivasta ja lämpimästä säästä huolimatta rikkakasviruiskutusta ei kannatta jättää tekemättä. Ruiskutuksessa kannattaa kiinnittää huomiota tankkiseoksiin. Videolla Aki Nimelä kertoo Pixxaro Premiumin tehosta savikkaan.