Uutuuslajikkeet ovat nyt tilattavissa

Viljan siemenet

Hankkijalla on useita laadukkaita kevätviljojen uutuuslajikkeita seuraavan kevään kylvöille, mahtavan satoisia vehnälajikkeita sekä poikkeuksellisen kiinnostavia uutuusohria, härkäpapulajikkeita unohtamatta.

Uudet kevätvehnät

Uusista kevätvehnistä löytyy lajikkeita viljelyyn mylly- ja elintarviketeollisuuteen. Aitoa päätyypin kevätvehnää edustaa satoisa KreiviBOR. Se on leivontalaadultaan premium-tason lajike, jonka sitko poikkeaa laatuominaisuuksiltaan tavanomaisista myllyvehnistä parantaen vaivauksenkestävyyttä sekä kimmoisuutta. Myöhäisempiin lajikkeisiin verrattuna Kreivi on kilpailukykyinen ja hyvä sadontuottaja.

Sibelius on mielenkiintoinen uutuus, sillä sen on yksi satoisimmista myöhäisen kasvuajan lajikkeista. Muihin myöhäisiin vehniin verrattuna sen sakoluku on korkea ja sen valkuaispitoisuus on erinomaisella tasolla. Kokonaisuutta täydentää vahva korsi.

Aikainen ja erittäin satoisa HelmiBOR soveltuu viljelyyn aina IV-vyöhykkeelle saakka. Lajikkeen taudinkesto sekä laatuominaisuudet ovat hyvällä tasolla.

Monitahoiset ohrat

Monitahoisista ohrista on neljä uutuuslajiketta VerttiBOR, Uljas, Rødhette sekä EverstiBOR. Vertti on satoisa aikainen lajike. Sadon laatuominaisuuksiltaan se on monitahoisten ohrien parhaimmistoa. Kokonaisuutta täydentää taudinkesto, joka on monitahoisten ohrien eliittiä sekä vahva korsi.

Uljas on erittäin mielenkiintoinen rehuohra uutuus ja potentiaalinen tärkkelys tuotantoon, sen lajitteluaste on virallisten kokeiden perusteella 90 (> 2,5 mm seula) ollen monitahoisten ohrien paras. Lajikkeen hehtolitrapaino sekä valkuaispitoisuus ovat korkeat ja taudinkesto erityisesti verkkolaikkua vastaan on hyvä. Eversti on suurijyväinen ja tuhannen jyvän paino on monitahoisten ohrien yksi parhaimmista. Sadon tärkkelyspitoisuus on korkea ja valkuainen 11,5 % tasolla. Lajike sietää happamia kasvuoloja.

Rødhette on erittäin lupaava uusi monitahoinen ohra uutuus. Sato on Kaarlea ja Everstiä suurempi, mutta kasvuajaltaan se kuitenkin on sama. Demoviljelijämme saaneet lajikkeella yli 9 000kg hehtaarisadon. Rødhetten korsi on vahva ja tärkkelys prosentti erinomainen joten se soveltuu hyvin niin rehutuotantoon kuin myös tärkkelysohraksi.

Kaksitahoiset ohrat

Nousu on satoisin aikainen kaksitahoinen ohra. Lajikkeen ominaisuuksia ovat mahtavan suuri jyvä, matala valkuainen sekä vahva korsi. Verkkolaikkua ja rengaslaikkutauteja vastaa taudinkesto on hyvä. Potentiaalinen mallas, erinomainen rehu- ja tärkkelysohra.

Uutuuslajike Feedway on markkinoiden satoisin rehuohra. Kasvuajaltaan päivän aikaisempi Meliusta ja sato on 8 % suurempi. Feedwayn korsi on erittäin vahva ja jyvä suuri. Joten se tuottaa varmaa satoa kovemmallakin kasvulla. Feedway soveltuu erittäin hyvin myös happamimmille maille ollen seillä markkinoiden satoisin Luken virallisten lajikekokeiden mukaan.

Kaurat

Nella on erinomainen mylly ja rehukaura aikaisempaan päähän. Markkinoiden satoisin aikainen kaura jonka kasvuaika vain 92 päivää. Nellan jyväkoko on Meerin ja Niklaksen luokkaa ja sen kuoriprosentti on pieni, joten se soveltuu erinomaisesti myös myllyteollisuuden käyttöön.

Myöhäisiä kauroja edustaa Avenue, joka on markkinoiden satoisin myöhäinen kauralajike, jonka siemenkoko ja laatu ovat kärki luokkaa. Lajikkeelle ominaista on suuri ja tasainen jyvä ja sen korsi on vahva.

Härkäpapu

Härkäpapu valikoimassa ovat kasvuajaltaan aikainen SampoBOR sekä satoisa, myöhäisempi lajike LouhiBOR. Molemmat lajikkeet soveltuvat elintarvike- ja rehu käyttöön. Sampo on satoisa lajike, jonka ominaisuutena on tuottaa pieni siemenistä satoa, joka helpottaa puintia ja kuivausta. Virallisissa lajikekokeissa Louhen valkuaissato on ollut tulosten perusteella erittäin korkea. Louhen kasvuaika on vanhan ja tutun Kontun luokkaa, mutta on selkeästi satoisampi ja isojyväisempi.