Kasvukaudella seurattavaa: Kasvuohjelman täsmäviljelyn demolohkot

Kasvuohjelmalla on täsmäviljelyn demolohkoja Etelä-Suomessa kuuden viljelijän pelloilla. Lohkojen viljelytoimien suunnittelu alkoi perustuen saatavilla oleviin John Deere satokarttoihin. Osalla lohkoista oli käytössä jo useamman vuoden satokartat.

Syksyn aikana satokarttoja on analysoitu ja otettu tuoreet viljavuusanalyysit. Näiden tietojen pohjalta on tehty karkeat suunnitelmat kasvukauden toimenpiteistä jo tammikuussa. Kylvölannoitus on suunniteltu tarkoin. Kasvukauden aikana lohkojen kasvustoja seurataan tiiviisti erilaisin menetelmin, esimerkiksi CropSat –sovelluksen avulla.

Rikkakasvien-, laon- ja kasvitautien torjuntasuunnitelmat tehdään yhdessä Hankkijan asiantuntijamyyjän sekä Cortevan, Syngentan ja Bayerin asiantuntijoiden kanssa. Hivenlannoituksen tarvetta määritetään tarvittaessa MegaLab –näyttein. Lisälannoitus tehdään nollaruutujen ja kasvukaudella tehtävien lehtivihreämittausten antamien tietojen viitoittamalla tavoin. Kumppanina toimii Yara Suomi.

 

Demolohkojen viljelijät

 • Timo Norri, Forssa. Melius-ohra.
 • Christian Stjernvall, Mäntsälä. Polartop-ohra.
 • Juhani Perttula, Orivesi. Niklas-kaura.
 • Mika Äijälä, Salo. Avenue-(puhdas)kaura.
 • Timo Ylä-Rakkola, Elimäki. Marble-vehnä.
 • Juha Savela, Sastamala. Planet-ohra.
 

Seuraa kasvukauden etenemistä demolohkoilla Hankkijan Kasvuohjelma Facebook-ryhmässä. Ryhmän löydät Facebookista nimellä Hankkija Kasvuohjelma. Päivitämme demolohkojen tilannetta myös verkkosivuillamme www.hankkija.fi

 
 

Esittelyssä täsmäviljelyn demokoelohko Sastamalassa

Juha Savelan tilalla demolohkona on 50 ha:n pelto, johon on tänä keväänä kylvetty Planet-ohra. Lohkoon on yhdistelty peltoja ja pellolla on raivattuja saarekkeita sekä täytetty ojia. Satokartan ja viljelykokemuksen mukaan lohko on jaettu kolmeen osaan (kartan kohdat 1-3). Pellon yläosa (kohta 2) tuottaa normaalina vuonna huippusadon. Karttaan merkityt kohdat 1 ja etenkin 3 ovat ongelmallisia kohtia, jotka ovat maalajiltaan kovaa ja savista hiuesavea. Maanäytteet otettiin viime syksynä numeroiduilta kohdilta. Sen jälkeen lohkolle ajettiin sian lietelantaa.

Maanäytteiden mukaan pellon ravinnetaso on kunnossa, ainoastaan mangaani on viljavuusluokassa välttävä. Pellon pH on maanäytteiden mukaan 6,6 – 6,8.

Satokartassa näkyvät maalajien vaihtelut, jotka vaikuttavat tulevan kauden lannoitus- ja kasvinsuojelutoimenpiteisiin. Kartan tarjoamien tietojen perusteella pellon alaosaan (kohta 3) ajettiin syksyllä 5 m3/ha enemmän lietelantaa, jonne kasvukauden aikanakin annetaan enemmän ravinteita. Pellon yläosassa vilja helposti lakoontuu. Yläosassa tullaan panostamaan enemmän korrensääde- sekä tautiainekäsittelyihin. Pellolla on useassa kohtaa täytettyjä ojia ja raivattuja saarekkeita, joiden kasvukunnon parantuminen vie oman aikansa.

Viljelykasvi ja kylvöpäivä: Planet-ohra 5.5.2019

Lannoitus: Sian lietelanta syksyllä (20-25 m3/ha) ja kylvölannoitus YaraMila Y 1

Lohkon satotavoite: Tasoittaa pellon sadontuottokykyä. Satotavoite 7 000 kg/ha

 

Timo Ylä-Rakkolan demolohko

Timo Ylä-Rakkolan tilalla, Kouvolassa sijaitsee yksi Hankkijan seuraamista demolohkoista. Reilun 7 hehtaarin lohkolle kylvettiin Marble-kevätvehnää 26.4.2019. Tarkoituksena on kasvattaa laadukas myllyvehnäsato. Maalajina lohkolla on pääosin erittäin runsasmultainen hietasavi (alue 1). Multavuus vähenee lohkon toisessa päässä (alue 2). Kasvuston kasvua seurataan CropSat-sovelluksen avulla. Sovelluksen avulla voidaan tehdä kasvillisuusindeksiin perustuva levityskartta, jolla täydennyslannoitusta säädetään paikkakohtaisesti. Kasvuston typenkäyttöä seurataan kasvukauden aikana. Myös kasvinsuojelutoimenpiteitä voidaan tarvittaessa muokata lohkolla paikkakohtaisesti, tavoitteena mahdollisimman runsas ja tasalaatuinen sato. Viljavuusanalyysin mukaan maan ravinnetila on pääosin tyydyttävällä tai hyvällä tasolla, mutta vehnäkasvuston ravinnetilannetta seurataan tarvittaessa Yara Megalab -kasvianalyysillä. Lohkon pH on välttävällä tasolla, joten kalkitustarvetta on koko lohkon alalla.

 • Kylvö: 26.4.2019
 • Marble-kevätvehnä: 310 kg/ha
 • Kylvölannoitus, YaraMila Y3: 400 kg/ha
 • N: 92 kg/ha
 • P: 12 kg/ha
 • K: 32 kg/ha
 • Esikasvi: Propino -ohra
 • Maalaji: Hietasavi
 • Multavuus: rm, erm
 

Demolohkon John Deere -puimurin satokartat kasvukausilla 2017 ja 2018.


2017 Marble-kevätvehnä
keskisato 4,87 t/ha

2018 Propino-ohra
keskisato 4,37 t/ha
 

Täsmäviljely demolohko Forssassa

Timo Norin viljelee täsmäviljelynä demolohkoa Forssassa. Demolohkona on reilun 20 ha:n erittäin runsasmultainen hietasavi/erittäin runsasmultainen ala, johon on tänä keväänä kylvetty Melius-ohra. Käytössä on John Deeren automaattiohjaus, joka on liitetty kylvötraktoriin ja John Deeren terminaali ohjaa myös 6 metrisen Väderstad Rapidin lohkoautomatiikkaa pellon päisteissä ja kylvökiiloissa. Timo käyttää ohjaamossa John Deeren terminaalia automaattiohjaukseen ja Rapidin E-Controlia kylvökoneen hallintaan. Näin saadaan kattavasti informaatiota tehdyistä toimenpiteistä, joista esimerkkeinä kylvösiemenen ja lannoitteen määrät on näkyvissä alla olevissa kartoissa. Tarkoituksena on myös, että liitetään John Deeren automaattiohjaus ohjaamaan Amazone-ruiskua, jolloin myös ruiskutuksista saadaan kartat.

Viime keväänä lohkolta otettiin maanäyte, jonka tulosten mukaan pellon pH on 6,1 – 6,3. Ravinteista fosfori on viljavuusluokassa välttävä kalsium ja magnesium korkeassa sekä kalium ja rikki tyydyttävä-luokassa. Keväällä ennen kylvöjä lohkolle levitettiin sian lietelantaa 25 m3/ha.

Satotavoite lohkolla on 6 000 kg/ha. Tarkoituksena on puuttua lohkon ongelmakohtiin ja sitä kautta saada lohkon keskisatoa suuremmaksi. Tulevaisuudessa karttojen avulla parannetaan lohkon ongelmallisten kohtien sadontuottokykyä erilaisilla toimenpiteillä.

Kartoistakin (kuva 3.) näkyy kylvämätön kohta, johon on tarkoitus puuttua. Lohko on muodostunut viimeisen kymmenen vuoden aikana viidestä eri pellosta. Kyseisessä kohdassa oli kolme vuotta sitten valtaoja.

 

Kuva 1. Satokartta 2018, Melius-ohra.

Kuva 2. Kylvölannoitusmäärä YaraBela Seleenisalpietari.

Kuva 3. Kylvömäärä 2019 Melius-ohra.

Täsmäviljely demolohko Mäntsälässä

Christian Stjernvall viljelee Linnaisten kartanon peltoja Mäntsälässä. Täsmäviljely demolohkona on reilun 12 hehtaarin lohko, johon keväällä kylvettiin Polatop-ohraa entsyymiohran tuotantoa varten. Demolohkoksi tämä lohko valikoitui, sillä lohkolta on saatavissa satokarttoja kolmelta viimeiseltä vuodelta.

 

 

Multavalta lohkolta otettiin syksyllä kaksi maanäytettä. Tulosten mukaan pellon pH on 6,1 -6,3. Ravinteista fosfori on viljavuusluokassa välttävä sekä kalium, magnesium ja rikki ovat luokassa välttävä/tyydyttävä.

Lohkolta saadaan hyvin satoa, mutta satokartasta on havaittavissa muutama kohta, jotka tuottavat heikommin satoa. Lohkolla on todettu vesiheinä resistenssi ja vuonna 2014 lohko oli veden vallassa.

Viljelykasvi ja kylvöpäivä: Polartop-ohra 29.4.2019
Lannoitus: Sian lietelanta 18 m3/ha, kylvölannoitus YaraBela Suomensalpietari 150 kg/ha
Lohkon satotavoite: Nostaa heikompien kohtien sato tasoa 5 000 kg/ha.

Täsmäviljely demolohko Orivedellä

Juhani Perttulan täsmäviljely demolohkona on noin 10 hehtaarin multava hiesupelto.
Lohkolta on otettiin syksyllä satokartan mukaan maanäytteet (kohdat 1 ja 2 kartalla), jotta saadaan selville pellon sisäiset ravinnevaihtelut.


Maanäytteiden mukaan pellon pH on 5,7 – 5,8. Ravinteista mangaani on viljavuusluokassa tyydyttävä/hyvä muut ravinteet olivat vähintään huonossa viljavuusluokassa. Analyysitulosten mukaan on suunniteltu lohkon kylvölannoitus. Kasvukauden edetessä lohkolta otetaan vielä Yara Megalab -näytteet pellon heikoiten satoa tuottavilta alueilta, jotta saadaan tietää kasvuston ravinnetarpeet täydennyslannoitusta varten.

Juhani on kokenut satokartat hyväksi työkaluksi parantaa pellon sadontuottokykyä. Niistä on saanut hyvää informaatiota lohkon eri osa alueiden sadontuottokyvystä. Lohkon punaisena alueisiin lohkolla tullaan keskittymään tänä vuonna. Potentiaalisiin satoa antaviin kohtiin panostetaan entistäkin enemmän, jotta pellosta saadaan mahdollisimman suuri sato. Tulevina vuosien aikana tavoitteena on tasata pellon sisäistä vaihtelua kohdennetulla lannoituksella ja kasvinsuojelulla.


Viljelykasvi ja kylvöaika: NiklasBOR-kaura
Kylvölannoitus: Lannoitteena Yara Y3 N 97 kg/ha
Lohkon satotavoite: 6 000 kg/ha