Vienti- ja myllykaurat havaintokaista-kokeessa Elimäellä

Kaura lajikkeista MeeriBOR-, NiklasBOR- sekä Harmony-kaurat olivat havaintokaista-kokeessa Elimäellä. Havaintokaistoilla koeruudut saivat joko pelkän minimipanostuksen tai lisäksi Kasvuohjelman mukaiset lannoitus- ja kasvinsuojeluainekäsittelyt. Pylväskuvassa lajikkeiden satotulokset.
 
 
 
Lannoitus ja kasvinsuojelu
Kasvuohjelman laatutulokset

MeeriBOR

MeeriBOR on aikaisista kauralajikkeista selvästi isojyväisin ja muiltakin laatuominaisuuksiltaan hyvä. Kasvuaikaan nähden se on erittäin satoisa. Meeri-kaura parantaa huomattavasti aikaisen kauran käyttömahdollisuuksia myllykäytössä ja myös vientikaurana. Lajike soveltuu myös puhdaskaura viljelyyn.

NiklasBOR

NiklasBOR on aikaisista kauroista sekä satoisin että isojyväisin ja haastaa myöhäisempiäkin lajikkeita myllykauran raaka-ainetuotannossa. Tämän laadukkaan, erityisesti myllykäyttöön soveltuvan kauran tuotanto on mahdollista koko Suomessa.

Harmony

Harmony on huippulaadukas myöhäinen kauralajike. Mahtavan jyväkoon ja ydinsatonsa vuoksi Harmony on erinomainen elintarvike- ja vientikaura. Sen korsi edesauttaa menestymistä kuivissa oloissa.

Tilaa kauran siemenet kevään kylvöille ennakkokaupasta

Nopean tilaajan etuna saat tilauksen tilallesi rahtivapaasti kun tilaat vähintään 4000 kg siemeniä. Etu on voimassa toistaiseksi.