Hankkijan Luomulannoite 4-1-3 levitystesteissä

Kasvukauden 2018 aikana testattiin Hankkijan Luomulannoite 4-1-3:n toimivuutta Väderstadin Luomu Rapidissa, Horschin paineavusteisessa kylvölannoittimessa, Amazonen pintalevittimessä sekä Junkkarin kylvökoneissa. Kovan raemaisen lannoitepelletin toimivuudesta saatiin hyviä kokemuksia eikä testatuissa laitteissa havaittu pelletin jauhaantumista.

Väderstadin Luomu Rapid on varta vasten suunniteltu suurempikokoisten lannoitepellettien levitykseen. Levitysmääräksi saadaan helposti 1 000 kg/ha ajonopeudesta tinkimättä.

Junkkari testasi lannoitteen levittyvyyttä suorakylvökoneella mallilla D300 (riviväli 16,7 cm) ja muilla malleilla, joissa riviväli on 12,5 cm. Maksimi levitysmääräksi D300-laitteella saatiin 870 kg/ha ja muilla laitteilla hieman yli 1 100 kg/ha. Luomulannoitetta levitettäessä pohjaläpän pitää olla normaalia suuremmalla, 2-3 asennossa, ja vaihdelaatikko asetuksella 30.

Paineavusteisella Horschin kylvökoneella levitysmäärä oli 500 kg/ha. Lannoitetta levitettäessä kylvölannoittimilla suositellaan, että lannoiterae sijoitetaan maahan noin 2 cm tavanomaista syvemmälle. Levitysasetukset Amazonen pintalevittimiin löytyvät levitystaulukosta.
Lannoitteen toimivuutta testataan jatkossa myös Multivan ja Tume-Agrin kylvölannoittimissa.