Hankkijan Luomulannoite Anniina-kevätvehnällä

Kesällä 2018 haluttiin testata Hankkijan Luomulannoitteen toimivuutta. Ulvilassa tehtiin lannoitekoe AnniinaBOR -kevätvehnällä. Peltolohko jaettiin kolmeen osaan ja lannoitetta annettiin seuraavasti:
1. koealue N 0 kg/ha
2. koealue N 13,5 kg/ha
3. koealue N 27 kg/ha.
Esikasvina lohkolla oli apilapitoinen nurmi.

Lannoite levitettiin pintalevittimellä pellon pintaan äestyksen jälkeen. Kevätvehnä kylvettiin hyvissä olosuhteissa. Pellolla oli runsaasti jauhosavikkaa, varsinkin eniten typpeä saaneella alueella.

Kasvukauden haastavista olosuhteista huolimatta Hankkijan Luomulannoite antoi hyvin vastetta. Lannoittamattomassa kaistassa kevätvehnän valkuainen oli 15,5 % ja eniten typpeä (27 kg/ha) saaneen kasvuston valkuaisprosentti oli 16,6 %. Ero on huomattava. Kokeessa ei punnittu satoa koealueilta.

Tilan isäntä oli lannoitteeseen kokonaisuudessaan tyytyväinen. Kova raemainen lannoitepelletti toimi pintalevittimessä hyvin ja lannoite saatiin tasaisesti levitettyä peltoon.