Maittavaa rehuviljaa murske- ja kokojyväsäilönnällä

Viljan happosäilönnällä saadaan laadukasta rehua kustannustehokkaasti. Kostea vilja (kosteus yli 15 %) pilaantuu ilman säilöntää, sillä viljassa on luontaisesti paljon hiivoja, homeita ja bakteereja. Happosäilönnällä pystytään estämään näistä johtuvaa pilaantumista ja ravintoainetappioita. Tänä syksynä kannattaa panostaa säilöntäainevalinnassa propionihappoa sisältäviin tuotteisiin, kuten AIV Ässä Na, Hankkijan Prima sekä Eastman Propcon Plus. Näistä kaikki tuotteet soveltuvat erinomaisesti murskesäilöntään. Kokojyväsäilöntään oikea valinta on Eastman Propcorn Plus.

Biologisista säilöntäaineista parhaiten viljan säilöntään sopii Feedtech F600. Tuote on ns. yhdistelmätuote, joka sisältää sekä homo-että heterofermantatiivisia bakteereita. Tämä varmistaa nopean pH:n pudotuksen sekä ehkäisee tehokkaasti jälkilämpenemistä.

Erityisesti syötettäessä vastapuitua viljaa tai tuoresäilöttyä viljaa, tulee riittävä E-vitamiinin saanti varmistaa. Kuivattuun viljaan varastoinnin aikana alkaa muodostua E-vitamiinia, mutta vastapuitu ja tuoresäilötty vilja eivät sitä sisällä. Kaikki Hankkijan E-vitamiinivalmisteet sisältävät runsaasti seleeniä, joka turvaa E-vitamiinin tehokkaan hyväksikäytön.