E-vitamin nu -15 %

Om du är stressad, ta vitaminer! Det gäller också vid utfodring av nötkreatur, där tillskott av vitamin E är särskilt nödvändigt.

Sintid, hög avkastning, snabb tillväxt och högt sjukdomstryck hör till de faktorer som ökar kroppens vitaminbehov. E-vitaminet fungerar i nötkreaturens organism som en antioxidant, som skyddar cellerna och stöder motståndskraften. På grund av antioxidantverkan minskar ett tillräckligt E-vitamintillskott risken för juverinflammation hos mjölkkor och förkortar inflammationernas längd med upp till 50 procent (DSM).

Utfodring med vitamin E bevarar köttets klarröda färg längre.

E-vitamin som ges åt köttnöt inverkar framför allt på slutproduktens kvalitet. En utfodring som är rik på vitamin E under tillväxtperioden minskar oxideringen av styckat och malet kött och gör att köttets klarröda färg står sig längre. Mängden E-vitamin i köttnötens utfodring borde fördubblas under de sista hundra dagarna av uppfödningen för att den önskade nyttan gällande slutproduktens kvalitet ska uppnås.

Det är extra viktigt att säkerställa tillgången till vitamin E då man utfodrar djuren med nytröskad eller färskensilerad spannmål. Under lagringen av torkad spannmål börjar vitamin E bildas i spannmålen, men vitaminet finns inte i nytröskad eller färskensilerad fodersäd. Alla Hankkijas E-vitaminpreparat innehåller rikligt med selen, som säkerställer upptagningen av E-vitamin.

Som kampanjerbjudande säljs alla E-vitaminer med -15 % rabatt

Som kampanjerbjudande säljs alla E-vitaminer med -15 % rabatt från normalpris, kampanjen är i kraft 1.8.-30.9.2018.

Fråga våra utfodringsexperter mer om E-vitaminpreparat som passar för just din gård.