Smaklig fodersäd med kross- och helsädesensilering

Genom att ensilera fodersäd får man högklassigt foder på ett kostnadsffektivt sätt. Fuktig spannmål (fukthalt över 15 %) förfars om den inte ensileras, eftersom det av naturen finns mycket jäst, mögel och bakterier i spannmål. Med syraensilering kan man förhindra förskämning och näringsförluster som organismerna orsakar. Den här hösten är det viktigt att välja ensileringsmedel som innehåller propionsyra, såsom AIV Ässä Na, Hankkijan Prima samt Eastman Propcon Plus. Alla dessa produkter passar utmärkt för krossensilering. Det bästa valet för helkornsensilering är Eastman Propcorn Plus. Anvisningar om korrekt dosering hittar du på sidorna.

Propionsyra förhindrar tillväxt av mögel och jästsvamp och är därför ytterst effektivt när det gäller att säkerställa den hygieniska kvaliteten. Förutom att propionsyra fungerar som ensileringsmedel är det också en energikälla för kon.

Av de biologiska ensileringsmedlen passar Feedtech F600 bäst för kross- och helsädesensilering. Bakteriestammarna i Feedtech F600 borgar för en snabb sänkning av pH-värdet och verkar effektivt för att motverka eftervarmgång, samt förhindrar tillväxt av mögel och jäst.

Det är extra viktigt att säkerställa tillgången till vitamin E då man utfodrar djuren med nytröskad eller färskensilerad spannmål. Under lagringen av torkad spannmål börjar vitamin E bildas i spannmålen, men vitaminet finns inte i nytröskad eller färskensilerad fodersäd. Alla Hankkijas E-vitaminpreparat innehåller rikligt med selen, som säkerställer upptagningen av E-vitamin. Nu lönar det sig att köpa hem E-vitamintillskott. Alla E-vitaminprodukter till specialpris -15 % ända till 15.10.2019.