Huomioi polttoöljyä tilatessasi, että kelirikkoaikana teillä voi olla voimassa väliaikaisia painorajoituksia!

Polttoöljyn toimitus kelirikkoaikana voi tyssätä tielle asetettuun painorajoitukseen. Säiliöautolla voidaan ajaa painorajoitettua tieosuutta VAIN ERITYISLUVALLA. Asia on erityisen ajankohtainen kelirikkoaikana.

Liikenneviraston ohjeistuksen (34/2018) mukaan polttoainekuljetukset eivät lukeudu elintärkeisiin kuljetuksiin. Tämän vuoksi kuljetusta varten tarvitaan erillinen KIRJALLINEN LUPA.

Yleisten teiden osalta luvan myöntää ELY-keskus ja yksityisteiden osalta lupa tarvitaan tienhoitokunnalta. Luvan allekirjoittaa toimitsijamies tai kaksi tienhoitokunnan varsinaista jäsentä yhdessä. Luvasta tulee käydä ilmi, että tienhoitokunta ottaa vastuun tien kestävyydestä sekä mahdollisesta tien rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta kuljetuskalustolle.

ELY-keskuksen tai tienhoitokunnan myöntämän kirjallisen luvan voi lähettää Teboilille osoitteeseen ajojarjestely@teboil.fi

Viime kädessä kuljettaja tekee päätöksen, onko toimittaminen turvallista.