Nurmiketjussa pienillä petrauksilla voi saada ison edun – osa 1: Sängen tasaus

Nurmien aktiivinen havainnointi kannattaa aloittaa heti lumien ja maan sulaessa. Tiedot ovat tarpeen toimien valintaan, ajoitukseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen.

Pienistä paloista kertyy iso etu nurmiketjussa

Ennen kuin nurmirehun hyöty kilahtaa maito- tai lihatilinä kirstun pohjalle, sen eteen on tehty monia havaintoja, päätöksiä ja töitä. Joka vaihe pitää sisällään haasteita, mutta myös mahdollisuuden tehdä asiat pikkuisen paremmin.
Palettia voi alkaa kääntää mahdollisuuksiksi pala palalta. Pienten petrausten yhteisvaikutus on enemmän kuin osiensa summa, jolloin niistä kertyy äkkiä merkittävä etu.
Tämä nurmituotannon pienten palikoiden petrausta käsittelevä juttusarja muistuttaa sinua nurmituotannon ajankohtaisista toimista ja uusista vaihtoehdoista.

Ensimmäinen osa keskittyy kasvustojen havainnointiin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin.
Keväisten kierrosten tarkoitus on varmistaa edellytykset tuottaa seuraavan sisäruokintakauden tärkeimmät rehut. "Havainnot ovat välttämättömiä valitun nurmistrategian johdonmukaiselle toteuttamiselle," muistuttaa Jarmo Storberg ProAgria Satakunnasta. Keväiset päätökset vaikuttavat koko satokauteen. Niiden paikkaaminen myöhemmin on hankalaa. Työ on parasta aloittaa juuri nyt!

Tarkastus ja toimet keväällä

Elon merkit ja kuolleet aukot ovat nähtävissä jo selvästi ennen kauemmas näkyvää viherrystä. Onko kasvilajivalikoima säilynyt ja peitto riittävä? Kestorikkoja?

Nurmien kuntoa kannattaa lähteä tutkimaan heti kun hanget ja pellon pinnat ovat sulaneet. Näkyvää kasvua ei voi jäädä odottelemaan, vaan pelloille on syytä jalkautua lumien sulettua vanhan kolvan vielä vallitessa maisemaa.

Erilaiset paikalliset olosuhteet, lohkot ja talvet muuttavat otollista tarkastusajankohtaa pienelläkin alueella. Esimerkiksi nyt routaa on lumettomilla rannikoilla reippaasti, lumisessa sisämaassa roudasta ei ole monin paikoin tietoakaan.

Havainnoitavien asioiden on tavoite johdattaa pohtimaan tilan nurmituotantoa ja ottamaan pieniä, mutta niin tärkeitä kehitysaskelia kohti parempaa nurmitulosta.

Perusasiat

Lohkon sulaminen ja kuivuminen:
o Erot lohkon sisällä ja lohkojen välillä. Näkyvät ongelmakohdat, mahdolliset syyt, pinnan muodot, varjostus.
o Korjuujärjestykseen sovittaminen

Pellon pinnan tasaisuus korjuuketjun ja rehulaadun kannalta:
o Pyöränjäljet, myyränpesät, painanteet, peltorampit
o Tasausmahdollisuudet, lanaus, jyräys, paikkakylvö
o Kivet, keruu, jyräys, vaikutus paikkaus- ja tasausvaihtoehtoihin
o Haitat rehun hukka monttuihin ja maan joutuminen rehuun, aukkoisuus, työkonevauriot ja työn hidastuminen

Kasvustot

Isot aukot, painanteet, kuormauspaikat, kulkuväylät, juottopaikat, ruokintapaikat:
o Paikkaus ja uudistustarve, järjestelyjen muutokset
o Tasaisuus, vanha kuollut kasvusto, sänki ja rippeet kolva. Tarve tasaus/puhdistusniitolle?

Riittävä peitto tasaisessa kasvustossa:
o Tyhjää alle 1/3, kasvipeitto 2/3 pellon pinnasta
o Puuttuuko joku tietty aiempi laji, apila, mailanen, raiheinä? Vaikutus lannoitukseen, siemenseos paikkauksessa

Rikat

• Jos torjuttu kemiallisesti syksyllä, paikkaustarve lähes aina keväällä rikkojen paikan täyttämiseksi
• Keväällä oltava ajoissa! Etenkin voikukkaan teho laskee nopeasti
• Apila rajoittaa kemiallista torjuntaa. Pitää vai pois molemmat? Muut keinot ajoitus, käyttötarkoitus.

Vaakatasoleikkuri kasvustojen hoidossa

Spearhead-leikkureiden voimakkaasti kasvustoa nostava leikkuutapa soveltuu erinomaisesti nurmien hoitoon.

Laidunten jäännöslaikkujen ja viherkesantojen hoidossa niitot ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Kunnollisten leikkureiden myötä on tullut myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää niittoa viljelyssä.
Parantunut työjälki ja muun kaluston mukana skaalautuva kapasiteetti nostavat vaakatasoleikkurin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yhä useampaan tilanteeseen.

Niiton vaikutus ei jää pelkkään kasvuston katkaisuun ja silppuamiseen. Sillä on selvä positiivinen vaikutus myös kuolleen aineksen hajoitustoimintaan pellon pinnalla.

Nurmilla uusia mahdollisuuksia on nähtävissä kasvustojen tasoituksessa ja rikkojen torjunnassa. Kiinnostusta herättävä vaihtoehto on herätellä ja tasoittaa nurmen kasvueroja aikaisin keväällä.
Tavoitteena on leikata latvat pois kasvuun lähteneillä kohdilla ja herätellä mahdollisen kolvan alla uinuvia alueita kasvamaan reippaammin. Vaihtelun tasoittaminen tulee vastaan tyypillisesti hieman vanhemmilla nurmilla.
"Spearheadin voimakas imu irrottaa ja silppuaa kolvan häiritsemästä kasvua", Mats Lindholm kertoo. Samalla myös vanha sänki silppuuntuu hienoksi ja häviää tehokkaasti.

Latvojen kevyt lyhennys muuttaa kasvuston kehitystapaa ja rytmiä. Vaihtelu vähenee ja korjuuajankohta siirtyy myöhemmäksi. "Käytännössä vaikutus korjuuajankohtaan vaihtelee muutamasta päivästä viikkoon", Kurppa jatkaa. Menetelmää voi käyttää myös korjuuajankohdan säätämiseen ja siten korjuun ja koneketjun optimointiin myös tasaisemmissa kasvustoissa.

Talvehtimisen varmistamiseksi nurmen optimaalinen pituus ja niittoajankohta ovat helposti varmistettavissa tehokkaalla vaakatasoleikkurilla. "Aina tulee muistaa, että niitot tulee tehdä kuivaan kasvustoon. Märässä kasvustossa ei saada kaikkia niiton hyötyjä käyttöön", Kurppa muistuttaa.

Rikkatorjunnassa vaakatasoleikkurille löytyy töitä ilman suojaviljaa perustettavien nurmien puhdistusniitoissa. Myös viljakasvustojen savikka, pillike ja valvattitorjunassa niitto on osittautunut toimivaksi esimerkiksi vesistöjen suoja-alueilla. Unohtaa ei voi myöskään isojen olkimassojen nopeampaa hajoamista murskattuna.

Jutun on kirjoittanut: Matti Kallio