Tiukat viljataseet nostavat markkinahintoja

Suomalainen peltomaisema kesällä. Pellossa kasvaa syysohraa, jonka lajike on kosmos.

Kasvukausi oli jälleen kuiva sekä helteinen laajasti pohjoisella pallonpuoliskolla ja myös kotimaassa. Esimerkiksi Kanadan ja USA:n sato on jäämässä selvästi normaalista, lisäksi Venäjällä on otettu käyttöön viljan vientiveroja kotimaisen riittävyyden turvaamiseksi. Tilanteella on ollut suuria vaikutuksia vilja- ja öljykasvimarkkinoihin. Kansainväliset markkinahinnat ovat nousseet selvästi parista edellisestä satokaudesta.

Kotimaassa tuorein viljasatoennuste on 2,8 milj. tonnia, mikä on 17 prosenttia viime vuotta pienempi. Kuivuus koetteli erityisesti Etelä-Suomea, jossa sadot ovat olleet todella alhaisia. Eniten heikkeni ohrasato, joka ei ensimmäisten tase-arvioiden mukaan vastaa määrältään kotimaan käyttöä. Syysviljat sen sijaan selvisivät parhaiten kesän kuivuudesta. Yleisesti viljan laatu oli kuiviin olosuhteisiin nähden kohtalainen, vaikka puinnit keskeytyivät pahasti sateisiin. Hometoksiinitasot ovat alhaisia, DON-toksiinia ei juuri esiinny, mutta HT2+T2 -tasot ovat normaaleja korkeampia.

Viljan laatu viljalajeittain kotimaassa ja viljamarkkinoilla

Laatua kuvataan tutkittujen esinäytteiden perusteella, suluissa on viime satokauden vastaava arvo.

Vehnän laatu on kaksijakoinen. Syysvehnät korjattiin erittäin hyvälaatuisina ja sato oli pääosin hyvä. Keskimääräinen sakoluku oli 290 (355), hehtolitra-paino 80,2 kg (82,9 kg) ja valkuainen 12,1 % (12,1 %) . Kevätvehnistä sen sijaan suuri osa jäi puinnit keskeyttäneiden sateiden alle ja sakoluvut kääntyivät laskuun. Kevätvehnien keskimääräinen sakoluku jäi tasolle 240 (245), hlp 79,9 kg (79,5 5kg) ja valkuainen 13,6 % (14,2 %). Laatuhajonta on tänä vuonna normaalia suurempaa.

Vaikka vehnistä iso osa on rehulaatuista, on markkinoilla tällä hetkellä vahva kysyntä kaikille laaduille. Vehnän vienti on jäämässä tase-arvioiden perusteella pieneksi, muutamaan kymmeneen tuhanteen tonniin. Sekin voi pienentyä, jos kotimaan kysyntä kasvaa heikon ohrasadon takia. Markkinahinnat ovat nousseet viimeviikkoina voimakkaasti.

Rukiit puitiin hyvälaatuisina. Sakoluvut olivat keskimäärin 265 (182) , hlp 78,8 kg (78 kg). Sato alittaa kotimaan käytön, mutta maatilojen varastoista erotus löytynee. Rukiilla on tasainen kysyntä myllyteollisuudessa ja tänä satovuonna rehukäyttökin voi olla mahdollista.

Ohran laadussa on paljon hajontaa. Hehtolitrapainot ovat keskimäärin 65,7 kg (65,1 kg) ja valkuainen 12,9 % (12,0 %). Valkuainen ja jyväkoko rajoittavat mallasohran saatavuutta. Kotimaan viljamarkkinoilla ohran satoennuste ei kata kotimaan normaalivuoden käyttöä. Ohran hinta onkin noussut nopeasti markkinoilla. Viljamarkkinat yrittävät saada ostettua ohraa tiloilta ja kysyntä jatkuu kunnes lähiajan tarpeet on varmistettu.

Kauran laatu oli pelättyä parempi. Hl-painot ovat alhaisempia kuin viime vuonna, keskimäärin 53,4 kg (55,3 kg), 2 mm seulonta 8,6 % (6,1 %). Rehulaatuista kauraa on normaalia enemmän, mutta myllykäyttöön laatu on riittävällä tasolla. Tase-ennusteet ennustavat kauran viennin olevan hieman normaalia pienempi, 300 000 tonnin tasolla.

Mielenkiintoinen satokausi on alussa, syysviljaa on kylvetty hyvissä säissä. Tuo esinäytteesi lähiaikoina ja ota yhteyttä, näin pääsemme viljakaupanteon alkuun. Kauden aikana löytyy varmasti myyntitarpeitasi vastaava ratkaisu.

Teksti: Tarmo Kajander