Viljelysopimukset

Hankkijan viljasopimus on viljelijän ja Hankkijan välinen sopimus korkealuokkaisen viljan tuottamisesta ja sen markkinoinnista parhaalla mahdollisella hinnalla. Viljelysopimuksen tekeminen kannattaa, sillä Hankkijan sopimusviljelijänä saat selviä etuja. Lue alta lisää viljelysopimuksistamme, ja tee viljelysopimus netissä tai tule lähimpään Hankkijan myymälääsi!

Sopimustoiminta

Sopimusehdot

Viljelysopimusehdot

Viljelysopimus on Hankkijan ja sopimusasiakkaan välinen laatu- ja yhteistyösopimus.
Sopimussadon hinta ja hinnoittelu sovitaan erillisillä kauppasopimuksilla ennen toimitusta. 

LIIKE SITOUTUU
Ostamaan kauppakuntoisen sopimussadon.
- Etsimään sopimussadolle soveltuvimman käyttötarkoituksen toimitetun esinäytteen perusteella.
- Suorittamaan sopimuskasvien ennakkoanalysoinnin. Sopimussadon ennakkoanalysointi on maksutonta (pl. itävyysanalyysit).
- Noudattamaan viljakaupassa yleisesti käytettäviä maksu- ja toimitusehtoja, ellei muuta ole erikseen sovittu. 


SOPIMUSASIAKAS SITOUTUU
- Myymään sopimussadon liikkeelle.
- Toimittamaan edustavan näytteen sopimussadosta, viimeistään 15.10. mennessä ja vastaamaan esinäytepussissa oleviin tuotantoa koskeviin Kasvuohjelma-kysymyksiin
- Tuottamaan sopimussadon noudattaen Suomessa käytössä olevan ympäristötukijärjestelmän ehtoja.
- Tuottamaan Vilja-alan yhteistyöryhmän 2006 julkaistun ”Viljan hyvät tuotanto-
ja varastointitavat” (www.vyr.fi) ohjeen mukaisesti. 


SOPIMUSSADON LAATU
- Sopimussadon tulee olla tuleentunutta, tervettä ja kauppakelpoista.
- Viljan kosteuspitoisuuden alle 14 % ellei toisin ole erikseen sovittu.
- Pääviljaan kuulumattomia viljalajeja saa olla enintään 2 %.
- Roskapitoisuus enintään 2%.
- Viljan tulee olla puhdasta rikkakasvien siemenistä.
- Kasvuston käsittely glyfosaatilla ennen sadonkorjuuta on kielletty
- Käyttötarkoituksen mukaiset vähimmäislaatuvaatimukset ovat:
Myllyvehnä:
sakoluku vähintään 220
valkuaispitoisuus vähintään 12,5 %
hehtolitrapaino vähintään 78 kg
rikkajyvä enintään 5%

Rehuvehnä:
hehtolitrapaino vähintään 76 kg

Myllyruis:
sakoluku vähintään 120
hehtolitrapaino vähintään 71 kg

Rehuohra:
hehtolitrapaino vähintään 62 kg

Tärkkelysohra:
hehtolitrapaino vähintään 62 kg
surkastuneita jyviä (alle 2,
2 mm seulan) enintään 15%

Mallasohra:
itävyys vähintään 95 %
lajite I+II vähintään 90 %
lajite IV enintään 4 %
valkuaispitoisuus välillä 9,5 - 11,5 %
haljenneet enintään 5 %

Rehukaura:
hehtolitrapaino vähintään 54 kg

Vienti / Elintarvikekaura: hehtolitrapaino vähintään 56 kg
surkastuneita jyviä enintään 10 % (2 mm seula)
vihreitä jyviä enintään 1 %
kirkas väri
muita viljalajeja enintään 1 %

Rypsi / Rapsi:
kosteus enintään 9 %
lehtivihreä enintään 50 ppm
öljypitoisuus vähintään 40 %
rikkapitoisuus enintään 4 %

- Hometoksiinimäärät eivät saa ylittää voimassa olevien asetusten ja suositusten
ylärajoja
- Mikäli sopimussato ei täytä em. peruslaatuvaatimuksia, pyrkii liike etsimään sadolle laatua vastaavan käyttötarkoituksen 

SOPIMUSSADON

JÄLJITETTÄVYYS
- Viljan jäljitettävyys ja tuotantotapojen dokumentointi vahvistaa kotimaisen viljaketjun kilpailukykyä
- Sopimusasiakas sitoutuu tarvittaessa luovuttamaan kaiken sopimussadon tuottamiseen ja viljelytoimenpiteisiin liittyvän tiedon liikkeelle.
- Asiakkaan lähettäessä lohko- ja muita viljelyn taustatietoja FarmitNetWisuun tai muuhun sähköiseen lohko-tietopankkiin, on liikkeellä oikeus käyttää ko. tietokannasta tämän sopimusviljelyalan taustatietoja. Liikkeellä on oikeus toimittaa ko. tietopankkeihin myös sopimusasiakkaan laatu- ja sopimustietoja.
Sopimusasiakkaan ja liikkeen tietojen sähköisellä yhdistämisellä saadaan ostajaa ja myyjää hyödyntävää tietoa viljelyn kehittämiseksi. Yksittäisen sopimusviljelijän lohko- ja iljelytietoja ei tutkimus- ja kehityshankkeissa esitetä erikseen 
- Tietokantoihin kerättyjä esinäyte ja muita viljelytietoja käytetään lisäksi ostajien aupallisten eräkohtaisten vaatimusten mukaiseen dokumentointiin. Kauppaerien tiedot kootaan ko. erään toimitettujen sopimusviljelijöiden aineistosta ja tiedot toimitetaan vain ko. erän ostajalle.
- Sopimusasiakkaan luottamuksellisia tietoja voivat käyttää vain liikkeen viljakaupan sekä tutkimustoiminnasta vastaavat henkilöt. Tietoja ei esitetä yksittäin missään yhteydessä.


MUUTA
- Mikäli sopimusasiakas ei hänestä riippumattomien syiden takia toimita sopimussatoaan liikkeelle, tästä on ilmoitettava liikkeelle viipymättä.
- Ylivoimaisen esteen sattuessa voidaan sopimus purkaa molemminpuolisesti yhteisesti sopien.
- Sopimuskasvien hinnoittelussa ja kaupoissa noudatetaan liikkeen yleisiä voimassa olevia kauppaehtoja.

 

Videot

Näistä ilmoitimme

Viimeksi katsomani tuotteet