Viljely- ja laatusopimuksen hyödyt

Viljakaupan analyysipalvelut sopimusetuna kaupan päälle:

 • Sopimusvilja analysoidaan ilmaiseksi
 • DON-analyysit
 • Etuoikeus uutuuslajikkeisiin
 • Paras käyttötarkoitus sekä paras mahdollinen hinta viljallesi

  Sadonkorjuun jälkeen on selvitettävä sadon laatu, joka useimmiten määrää viljan toimituspaikan. Teemme ennakkoanalyysit viljelysopimusasiakkaillemme veloituksetta, muille ne ovat maksullisia. Hankkijan viljalaboratorioissa on modernin tekniikan lisäksi erittäin ammattitaitoinen, koulutettu ja osaava henkilökunta. Vuosittain laboratorioissa käsitellään noin 60.000 viljanäytettä.

  Hankkijan laboratorioissa määritetään viljasta mm. kosteus, hehtolitrapaino, sakoluku, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, lajitteluaste, itävyys, mallasitävyys, haljenneet jyvät, 1000-jyvän paino, homeet ja aistinvarainen arviointi. Lisäksi määritetään sadon käyttötarkoitus, jotta parasta hintaa voidaan markkinoilta hakea.

  Nämä palvelut ovat veloituksetta käytössäsi jos teet viljelysopimuksen. Muuten maksat palveluista markkinahinnan.

  Hankkijan viljelysopimus on ammattilaisen ratkaisu

  Hankkijan Laatu- ja viljelysopimus on viljelysopimus, jolla tuotetaan viljaa kotimaisille ja kansainvälisille viljamarkkinoille. Se on yhteistyösopimus, jolla viljelijä ja Hankkijan sopivat sadon markkinoinnista tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tavoitteena käyttötarkoituksen valinnassa on hyödyntää tilan lohkoja parhaalla mahdollisella tavalla, markkinoida sato järkevästi, ja saada sadolle paras mahdollinen hinta markkinoilta.

  Niissä tapauksissa kun sää- tai muista olosuhteista johtuen sadon laatu ei täytäkään niitä vaatimuksia mitä sopimukseen kirjattu käyttötarkoitus edellyttää, Hankkija etsii sadolle markkinat. Hankkijan viljelysopimus varmistaa kaikki ne palvelut joita nykyaikaisessa viljan markkinoinnissa tarvitaan.

  Tee Hankkijan viljely- ja laatusopimus

 •