Puutarha tarvitsee kalkkia!

Kekkilän Havu- ja Rodomulta
Kekkilän Havu- ja Rodomulta

Kalkki on eräs tärkeimmistä tekijöistä kasvien viihtymisen ja menestymisen kannalta. Kun kasvualustaa ei ole kalkittu, maa on hapan. Sopivasti kalkittu maaperä on neutraalia ja siinä useimmat puutarhakasvit viihtyvät parhaiten. Voimakkaasti kalkittu maaperä on emäksistä.

Jos maa on hapan, ravinteet muuttuvat vaikealiukoiseen muotoon, eivätkä kasvit pysty niitä hyödyntämään ja kasvu on heikkoa. Happamasta maasta kasvit myös ottavat helposti haitallisia aineita, esim. alumiinia ja kadmiumia.

Vain muutamat lajit ovat sopeutuneet käyttämään happaman maan ravinteet hyväkseen, kuten alppiruusut, pensasmustikat ja havukasvit; niiden kasvualustaa ei kalkita, sillä ne eivät kasva hyvin kalkkipitoisessa maassa.

Kalkki ei kuitenkaan kulkeudu maassa samalla tavalla kuin ravinteet, joten istutusalueelle voi jättää kalkitsemattomia saarekkeita näiden kasvien ympärille.

Kalkitussa maassa saat näille kasveille sopivan kasvualustan käyttämällä Kekkilän Havu- ja Rodomultaa istutuskuoppaan.

 
Maaperän pH-mittari
Maaperän pH-mittari

Kalkitus vähentää maan happamuutta, vilkastuttaa maan pieneliöiden toimintaa ja varmistaa juurten kasvulle tärkeän kalsiumin saannin. Samalla muut ravinteet liukenevat kasveille käyttökelpoiseen muotoon.

Istutusmaan peruskalkituksessa kalkkia käytetään 40–50 kg/100 m2, savipitoisilla mailla määrä kannattaa tuplata. Istutusmaata perustettaessa kalkki sekoitetaan hyvin maahan.

Vuosittainen ylläpitokalkitus on tarpeen, sillä kasvien ottaessa ravinteita maasta, maa happamoituu, lisäksi esimerkiksi sateet happamoittavat maaperää. Ylläpitokalkitukseen riittää 10–20 kg/100 m2. Ylläpitokalkituksen voi tehdä
milloin vain, mutta nopeimmin se liukenee kosteaan maahan keväällä tai syksyllä.

Puutarhasi maan happamuustason saat helposti selville Multasormessa myytävällä pH-mittarilla. Sopivin pH-taso lähes kaikille puutarhakasveille on 6–6,5. Alppiruusuille, pensasmustikoille ja muille happaman maan kasveille paras pH-taso on 4–5.

Sopivasti kalkittu maaperä on neutraali ja siinä useimmat puutarhakasvit viihtyvät parhaiten!