Älykäs maatila Starttipaketti
Tuotekoodi: HJASTARTTIPAK

Älykäs maatila Starttipaketti

Tuotekoodi: HJASTARTTIPAK

Tuotekuvaus

Hankkijan Älykäs maatila -ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia viljelyn pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä parempaan tuotantopanosten hallintaan.
Mietitkö miten lähteä kehittämään esimerkiksi täsmäviljelyä tilallasi. Hankkijan Älykäs maatila – starttipaketti auttaa sinua kartoittamaan alkutilanteen sekä tekemään suunnitelmaa tulevaisuutta yhdessä Hankkijan asiantuntijoiden kanssa.

Alkukartoitus
Ennen suunnittelupalaveria tehdään alkukartoitus, jossa määritetään lähtötaso sekä kiinnostuksen kohteet ja lähitulevaisuuden suunnitelmat.

Suunnittelupalaveri
Toteutetaan etäpalaverina. Palaverissa käydään läpi alkukartoitus sekä lähdetään rakentamaan tilalle Älykkään maatilan kehittämissuunnitelmaa. Painotukset ovat aina asiakaskohtaiset ja lähtevät asiakkaan tarpeista sekä halusta.
Painotuksia voivat olla esimerkiksi:
• Viljelyn kehittäminen
o Tuotantopanosratkaisut
o Viljelykierto
• Koneinvestoinnit ja niiden suunnittelu sekä koneiden räätälöinti tilan tarpeiden mukaan
• Rehun ruokintaratkaisut.
• Tilalla jo olemassa olevien ratkaisujen täysipainoinen hyödyntäminen.

Palaverin lopputulemana on Älykkään maatilan kehityssuunnitelma seuraavalle 3-5 vuodelle.