Peltoskannauskarttojen tulkinta
Tuotekoodi: HJASKATU

Peltoskannauskarttojen tulkinta

Tuotekoodi: HJASKATU

Tuotekuvaus

Hankkijan Älykäs maatila -ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia viljelyn pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä parempaan tuotantopanosten hallintaan.
Hankkijan peltoskannaus palvelun kartat auttavat tarkastelemaan peltolohkojen sisäistä vaihtelua niin maalajitteiden, multavuuden sekä ravinteiden osalta.
Hankkijan peltoskannaukseen sisältyy yhden peltolohkon tulosten läpikäynti. Mikäli on tarvetta paneutua syvällisesti myös muiden peltolohkojen tuloksiin tähän tarkoitukseen on palvelupaketti: Peltoskannauskarttojen tulkinta.
Tulokset käydään läpi yhdessä Hankkijan tuotespesialistin kanssa etäpalaverissa. Palaverissa tarkastellaan tuloksia ja edetään keskustellen. Tavoitteena on löytää ja tarvittaessa miettiä yhdessä ratkaisuja mahdollisiin kehityskohteisiin.